• Forankring av rørgater i bratt terreng: Forsøk med materialer og metoder 

      Bergsager, Håkon; Bårgard, Erlend Hillestad (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar for seg forankring av nedgravde rørgater. Det er undersøkt interaksjonen mellom rør og jord, først i horisontalt terreng og deretter i bratt terreng med helning over 20 grader. I rapporten er det studert ...