• Karbonfiberfelger til Formula Student 

   Sølvberg, Helge Ulset (Master thesis, 2014)
   Formula Student er en rekke ingeniørstudent konkurranser med røtter som strekker seg tilbake til 1978. Konkurransene går ut på å designe, bygge, teste og konkurrere med en en-seters formel bil. Revolve NTNU stiller i 2014 ...
  • Karbonfiberfelger til Formula Student 

   Sølvberg, Helge Ulset (Master thesis, 2014)
   Formula Student er en rekke ingeniørstudent konkurranser med røtter som strekker seg tilbake til 1978. Konkurransene går ut på å designe, bygge, teste og konkurrere med en en-seters formel bil. Revolve NTNU stiller i 2014 ...
  • Kartläggning av fysiska faktorer som begränsar laxbeståndet i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk 

   Kristofers, Per Johan Jakob (Master thesis, 2014)
   Det här examensarbetets primära mål är att identifiera fysiskt begränsande faktorer, flaskhalsar, för laxen nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan. För att identifiera flaskhalsarna i älven har Håndbok for miljødesign i ...
  • Key insights of work life at a large Norwegian company 

   Engvik, Tommy (Master thesis, 2010)
   The goal of this paper was to identify key insights of work life for employees at the DNV department Well, Pipeline and Subsea, developing solutions for these insights and choosing one solution for more development as ...
  • Kinematic Feedback Control Using Dual Quaternions 

   Sjøberg, Alexander Meyer; Egeland, Olav (Chapter, 2018)
   This paper presents results on kinematic controllers for the stabilization of rigid body displacements using dual quaternions. The paper shows how certain results for quaternion stabilization of rotation can be extended ...
  • Kit preparation with cobot-supported sorting in mixed model assembly 

   Sgarbossa, Fabio; Calzavara, Martina; Fager, Patrik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Kitting is a common approach of materials supply with mixed-model assembly, by which components are supplied to the assembly process in pre-sorted kits. With kitting, the kit preparation is a labour intensive process and ...
  • Klassifisering av dammer - Vurdering av oppstrøms forhold 

   Hojem, Øyvind (Master thesis, 2016)
   Etter innføringen av den gjeldende damsikkerhetsforskriften i 2010 har mange dammer i Norge blitt plassert i en høyere konsekvensklasse, da de ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet. Dambruddsbølgeberegninger er ...
  • Knowledge Based Engineering and Metacognition for Creative Design 

   Taftø, Eivind André (Master thesis, 2016)
   This study focuses on the possibility of using Knowledge Based Engineering (KBE) as a tool for the early creative design phase, using systematic design principles introduced by Eskild Tjalve. In addition, the concept of ...
  • Knowledge Based Engineering for Human Body Modeling and Simulation 

   Risnes, Martha (Master thesis, 2016)
   This thesis has been written to demonstrate the development of a Knowledge- Based Engineering (KBE) application of the musculoskeletal system of the human body. One of the main goals has been to establish what advantages ...
  • Knowledge Management of University-Industry Collaboration in the Learning Economy 

   Hansen, Irina-Emily; Mork, Ola Jon; Welo, Torgeir (Chapter; Conference object, 2017)
   Rapid transformation of technologies and markets challenge organizations to build structures and norms that promote learning and innovation. Up until now, however, knowledge management has not been a common subject for ...
  • Knowledge Transfer in Partnering Projects 

   Bellini, Alessia (Master thesis, 2016)
   The general purpose of this research was to investigate the perception of the link between knowledge transfer and partnering within the construction industry. From a comprehensive literature review and a set of qualitative ...
  • Knowledge-based Development of Innovative Products for Medical Applications 

   Tryti, Sindre (Master thesis, 2010)
   The purpose of this thesis is to address two issues concerning product development; one involving early-phase product development, the other involving management of knowledge. Early-phase product development deals with ...
  • Kompleksitet i jernbaneprosjekter - Rammeverk og veileder for kartlegging og analyse 

   Mjøsund, Helene Lien (Master thesis, 2018)
   I Bane NOR, som i resten av bygg- og anleggsbransjen, gjennomføres arbeid i stadig større grad gjennom prosjekterorganisering og prosjektene blir stadig mer komplekse. Det er større grad av mangfold i type elementer, og ...
  • Konsekvensklassifisering av teknisk utstyr for Elkem 

   Nordbrenden, Emanuel (Master thesis, 2018)
   Vedlikehold styrker en bedrifts sikkerhet, både ovenfor personell og miljø, og vil over tid føre til en mer kostnadseffektiv styring. Det kan være vanskelig å bestemme vedlikeholdstiltak som optimaliserer drift.. Forskjellige ...
  • Konsept- og produktutvikling av soltracker for solcelleanlegg 

   Paulsrud, Eivind Marius (Master thesis, 2009)
  • Konseptstudie for levetidsforlengelse i konstruksjoner 

   Bekkevold, Amund (Master thesis, 2011)
   På bakgrunn av dagens situasjon på norsk kontinentalsokkel med hensyn til økningen i antall aldrende innretninger, er det i dag et stort behov for kunnskap om utfordringene knyttet til aldringsmekanismer og levetidsforle ...
  • Konseptutvikling av bakhjul bremse for barnevognen Xplory 

   Thorkildsen, Henning (Master thesis, 2011)
   Stokke need to improve the parking brake design on their baby stroller called Xplory, and the task were given to us at the PLM-lab at NTNU. There have been reports about the brake failing under load, and they want to improve ...
  • Konseptutvikling av drivverk for elektrisk varesykkel 

   Andersen, Morten (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven tar for seg den tidlige fasen av en produktutvikling. Omfanget det skal sees på i denne oppgaven er et drivverk til en elsykkel inkludert pedaler, krank, kraftoverføring, gir og motor. Den begynner med ...
  • Konseptutvikling av en mate- og kvernemaskin for matavfall 

   Eliassen, Gabriel; Kolbjørnsgard, Sindre (Bachelor thesis, 2019)
   Waister AS har i dag utfordringer med tanke på hvordan de på en mest effektiv og pålitelig måte kan mate og kverne matavfall, før det skal inn i en påfølgende tørkeprosess. Maskinen skal kunne prosessere avfall fra ...
  • Konseptutvikling av frangible flyplass master 

   Storhaug, Thomas Angell (Master thesis, 2014)
   GJennom å studere rapporter og dokumenter rundt brekkbare flyplassmaster prøver denne teksten å foreslå metoder for å bygge en Finite Element Analysis modell for å teste flyplass master mot ICAO's krave til brekkbarhet. ...