• Utmatting ved strømningsinduserte svingninger 

   Berg, Andreas (Master thesis, 2010)
   I denne studien undersøkes virvelavløsninger langs avløpskanten på løpeskovlene i en 100 MW francisturbin. Under gitte forhold oppstår et syklisk virvelmønster i vaken nedstrøms et strømningshinder. En gjennomgang av dette ...
  • Utmattingsanalyse av løpehjul til vannturbiner utsatt for spektrumsbelastning 

   Qvale, Paul (Master thesis, 2016)
   Første del av denne rapporten omhandler en forenklet metode for å gjøre levetidsberegninger vha. weakest link (WL)-teori. Den kan benyttes på elementmetode (FE)-resultater uten bruk av noen tredjeparts postprosessor. Metoden ...
  • Utmattingslevetiden av limfuger 

   Sæter, Erik (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven har undersøkt effekten av utmatting på «single lap»-forbindelser gjennom eksperimentelt arbeid og tøyningsfeltanalyse. Hovedfokus har vært på 100 mm «single lap»-forbindelser bestående av stål og ...
  • Utradisjonell prestasjonsbasert anbudsmetode og tradisjonell anbudsmetode - Analyse av likheter og ulikheter mellom utradisjonell prestasjonsbasert anbudsmetode og tradisjonell anbudsmetode 

   Vo, Tuan Hong (Master thesis, 2017)
   Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Nye veier høst 2016. Målet med oppgaven er å undersøke oppdragsgiveren og entreprenørens opplevelse med anbudsprosess, som følger prestasjoninnkjøp metoden i forhold til tradisjonell ...
  • Utstyr for reduksjon av vibrasjon i tauefisksystem for seismikk 

   Singh, Frank Darminder (Master thesis, 2009)
  • Utvidelse av analysemulighetene i Fedem ved hjelp av modellreduksjon i ANSYS 

   Opheim, Adrian (Master thesis, 2019)
   Ved utførelse av dynamisk analyse er modellreduksjon en metode ofte tatt i bruk. Denne metoden vil redusere utregningstiden og lagringsbehovene for elementmetode-program. Dynamisk analyse-programvaren Fedem benytter de ...
  • Utvikling av antenne for satellitter i Ka-båndet 

   Schjerpen, Sondre (Master thesis, 2010)
   Hovedformålet med arbeidet i denne oppgaven har vært å ta utgangspunkt i en eksisterende versjonav antennekonstruksjonen og videreutvikle denne etter kundens ønsker. Kunde og kontaktperson iindustrien har gjennom arbeidet ...
  • Utvikling av apparat for behandling av nakkeskadde 

   Berg, Ole Jakob; Sunde, Øystein Kalve (Master thesis, 2016)
   Hvert år rammes flere tusen nordmenn av nakkeassosierte skader. Skadene kan være både komplekse og alvorlige. Firda Fysialsk-Medisinsk Senter (FFMS) har oppnådd gode resultater med opptrening av støttemuskulatur i nakken ...
  • Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker 

   Arntsen, Morten Røn (Master thesis, 2012)
   Laerdal Medical lager dukker/pasientsimulatorer til medisinsk utdanning. Dette er meget avanserte dukker som i tiår har blitt anerkjent for sitt realistiske utseende og oppførsel. I den forbindelse ønsker bedriften å utvikle ...
  • Utvikling av brenner/stormkjøkken-konsept rettet mot forsvarsmarkedet 

   Unger, Lars-Christian (Master thesis, 2011)
   I denne masteroppgaven er det tatt utgangpunkt i resultatet fra høstens prosjektoppgave med samme tittel. Arbeidet startet med å gå gjennom prosjektoppgaven for å kvalitetssikre det arbeidet som ble gjort der. Det var her ...
  • Utvikling av bæresystem for lydutstyr 

   Lindqvist, Tor (Master thesis, 2011)
   Dette produktutviklingsarbeidet var en masteroppgave ved Institutt forProduktutvikling og Materialer utført av Tor Lindqvist. Oppgaven gikk ut på å utvikle et produkt til personlig transport av rackmontert lydutstyr. Et ...
  • Utvikling av en dynamisk kne-ankel-fot ortose 

   Swarnarasa, Lathursan (Master thesis, 2019)
   Ortoser benyttes den dag i dag for å avlaste eller støtte bevegelsesorganer ved redusert mus- kelstyrke eller delvise lammelser. Det er potensiale for å utvikle nye hjelpemidler på området, og Trøndelag Ortopediske Verksted ...
  • Utvikling av enhet for trådløs styring av effektpedaler til gitar 

   Bjørkeng, Espen (Master thesis, 2015)
   Aalberg Audio produserer effektpedaler til gitar som kan kontrolleres trådløst via deres egenutviklede fjernkontroller AERO. Dette frigjør gitaristen fra effektpedalenes fysiske posisjon, og gjør at en kan styre effektpedalens ...
  • Utvikling av et hjelpemiddel til å reise seg fra en stol 

   Apalseth, Fredrik; Granum, Magnus Green (Bachelor thesis, 2020)
   En av utfordringene i hjemmet AssiTech identifiserte i sitt DIP-prosjekt (designdrevet innovasjonsprogram) var å reise seg fra stoler. Gjennom prosjekt perioden ble det jobbet med å utvikle et hjelpemiddel som bistår ...
  • Utvikling av et miljøvennlig fritidsbåtkonsept basert på hybrid teknologi 

   Risvoll, Niclas (Master thesis, 2010)
   I takt med økende miljøfokus og kravvilviktigheten av å kunne tilby produkter hvor miljøhensynerifokusværeudiskutabeliårene som kommer.Ingenbåtprodusenter innen fritidssegmentet kan i dag tilby en fullverdig løsning som ...
  • Utvikling av fluid-drevne kunstige muskler for dynamiske kne-ankel-fot ortoser 

   Proll Lien, Anne; Samuelsen, Ole Mathias (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven, ved institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU), har det blitt gjennomført en vurdering og utvikling av fluid-drevne kunstige muskler for dynamiske kne-ankel-fot ortoser (KAFO). En KAFO er ...
  • Utvikling av hundeslede for konkurransekjøring 

   Holen, Jarle Theodor; Brekke, Harald; Vastveit, Erlend Nærland (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven omhandler utvikling av en ny hundeslede til bruk i langdistanse konkurranser. Fra tidligere arbeid med prosjektoppgaven er det i samarbeid med profesjonelle hundekjørere blitt funnet brukerbehov for ...
  • Utvikling av inspeksjonsverktøy for prosesstanker 

   Øren, Magnus; Isungset, Pål Vindegg (Master thesis, 2014)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingen av et inspeksjonsverktøy for prosesstanker. Oppgaven bygger videre på en prosjektrapport som ble utarbeidet i høstsemesteret 2013. Beste konsept ble funnet i prosjektoppgaven fra ...
  • Utvikling av inspeksjonsverktøy for prosesstanker 

   Øren, Magnus; Isungset, Pål Vindegg (Master thesis, 2014)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingen av et inspeksjonsverktøy for prosesstanker. Oppgaven bygger videre på en prosjektrapport som ble utarbeidet i høstsemesteret 2013. Beste konsept ble funnet i prosjektoppgaven fra ...
  • Utvikling av kobling mellom skipiggekjelke og ski 

   Moe, Katrine Sønsteby (Master thesis, 2016)
   Skipigging er en vinteridrett for personer med funksjonshemning i den nedre delen av kroppen. Det er en krevende idrett hvor man trenger en stor mengde med styrke og balanse, både i armer og overkropp. I dag er det mangel ...