• Utvikling av bæresystem for lydutstyr 

   Lindqvist, Tor (Master thesis, 2011)
   Dette produktutviklingsarbeidet var en masteroppgave ved Institutt forProduktutvikling og Materialer utført av Tor Lindqvist. Oppgaven gikk ut på å utvikle et produkt til personlig transport av rackmontert lydutstyr. Et ...
  • Utvikling av en dynamisk kne-ankel-fot ortose 

   Swarnarasa, Lathursan (Master thesis, 2019)
   Ortoser benyttes den dag i dag for å avlaste eller støtte bevegelsesorganer ved redusert mus- kelstyrke eller delvise lammelser. Det er potensiale for å utvikle nye hjelpemidler på området, og Trøndelag Ortopediske Verksted ...
  • Utvikling av enhet for trådløs styring av effektpedaler til gitar 

   Bjørkeng, Espen (Master thesis, 2015)
   Aalberg Audio produserer effektpedaler til gitar som kan kontrolleres trådløst via deres egenutviklede fjernkontroller AERO. Dette frigjør gitaristen fra effektpedalenes fysiske posisjon, og gjør at en kan styre effektpedalens ...
  • Utvikling av et miljøvennlig fritidsbåtkonsept basert på hybrid teknologi 

   Risvoll, Niclas (Master thesis, 2010)
   I takt med økende miljøfokus og kravvilviktigheten av å kunne tilby produkter hvor miljøhensynerifokusværeudiskutabeliårene som kommer.Ingenbåtprodusenter innen fritidssegmentet kan i dag tilby en fullverdig løsning som ...
  • Utvikling av fluid-drevne kunstige muskler for dynamiske kne-ankel-fot ortoser 

   Proll Lien, Anne; Samuelsen, Ole Mathias (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven, ved institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU), har det blitt gjennomført en vurdering og utvikling av fluid-drevne kunstige muskler for dynamiske kne-ankel-fot ortoser (KAFO). En KAFO er ...
  • Utvikling av hundeslede for konkurransekjøring 

   Holen, Jarle Theodor; Brekke, Harald; Vastveit, Erlend Nærland (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven omhandler utvikling av en ny hundeslede til bruk i langdistanse konkurranser. Fra tidligere arbeid med prosjektoppgaven er det i samarbeid med profesjonelle hundekjørere blitt funnet brukerbehov for ...
  • Utvikling av inspeksjonsverktøy for prosesstanker 

   Øren, Magnus; Isungset, Pål Vindegg (Master thesis, 2014)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingen av et inspeksjonsverktøy for prosesstanker. Oppgaven bygger videre på en prosjektrapport som ble utarbeidet i høstsemesteret 2013. Beste konsept ble funnet i prosjektoppgaven fra ...
  • Utvikling av inspeksjonsverktøy for prosesstanker 

   Øren, Magnus; Isungset, Pål Vindegg (Master thesis, 2014)
   Denne rapporten dokumenterer utviklingen av et inspeksjonsverktøy for prosesstanker. Oppgaven bygger videre på en prosjektrapport som ble utarbeidet i høstsemesteret 2013. Beste konsept ble funnet i prosjektoppgaven fra ...
  • Utvikling av kobling mellom skipiggekjelke og ski 

   Moe, Katrine Sønsteby (Master thesis, 2016)
   Skipigging er en vinteridrett for personer med funksjonshemning i den nedre delen av kroppen. Det er en krevende idrett hvor man trenger en stor mengde med styrke og balanse, både i armer og overkropp. I dag er det mangel ...
  • Utvikling av komposittramme for satellitt 

   Rokstad, Kai Inge Midtgård (Master thesis, 2012)
   Dette prosjektet har som formål å bistå “NTNU Test Satellite” – NUTS i arbeidet med å utvikle en mekanisk struktur for en 2U CubeSat. Denne har som hovedoppgave å holde alle komponentene på plass, og utgjør typisk ca. 10 ...
  • UTVIKLING AV KOMPRESJONSMASKIN FOR GJENOPPLIVINGSDOKKER 

   Wøien, Sigurd (Master thesis, 2013)
   Laerdal Medical AS er et norsk selskap fra Stavanger og en internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp (Wikipedia, 2013). Laerdal er spesielt godt kjent for deres førstehjelpsdukker. ...
  • Utvikling av maskin for opptrening av nakkeslengskadde 

   Strand, Michelle; Gælok, Thomas Erik Lyngman (Master thesis, 2017)
   Masteroppgaven beskriver utviklingen av et konsept for et opptreningsapparat for nakkeslengskadde, og har blitt utført i samarbeid med Firda fysikalsk-medisinske senter (FFMS). FFMS mener opptrening av muskler rundt det ...
  • Utvikling av medisindispenser for hjemmeboende 

   Moe Larsson, Ann Kristin; Bergmann-Paulsen, Anja (Master thesis, 2014)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å videreutvikle en multidosedispenser med navn Pi i samarbeid med Nice Industridesign, en nyoppstartet gründerbedrift. Pi er en automatisk dispenser som skal oppbevare medisiner, gi ...
  • Utvikling av nedsenkbart takstativ - I samarbeid med Dropracks 

   Tandberg, Teo Raanaas (Master thesis, 2017)
   Bruk av biltaket for transport av utstyr er for mange et ønske, men lastingen kan være en strevsom og vanskelig prosess. Dette skaper et behov for produkter som forenkler lastingen. Dropracks har som mål å dekke dette ...
  • Utvikling av nytt voggekonsept 

   Hovi, Johanne Eskerud (Master thesis, 2012)
   I dette prosjektet er en barnevugge blitt designet. Vuggen tar utgangspunkt i en vippemekanisme utviklet av Terje Rølvåg ved Institutt for Produktutvikling og Materialer på NTNU. Målet med prosjektet har vært å utforme ...
  • Utvikling av rullestol for bruk i paralympisk skyting 

   Melbø, Marius Rudi (Master thesis, 2017)
   Norge har i de senere årene satset stort for å hevde seg i de paralympiske idrettene, dette inkluderer også paralympisk skyting. For å lykkes som paralympisk skytter i dag er det nødvendig å ha en rullestol som holder følge ...
  • Utvikling av spoleapparat for bytte av wire på offshore dekkskraner 

   Fanghol, Magnus (Master thesis, 2012)
   Utviklingen av spoleapparatet startet i prosjektoppgaven «Utvikling av spoleapparat for wirebytte på offshore dekkskraner», høst 2011, på grunnlag av et ønske fra selskapet AXESS AS. Bedriften har opplevd en økende forespørsel ...
  • Utvikling av sykkel for funksjonshemmede 

   Kloster, Martin Zander (Master thesis, 2016)
  • Utvikling av system for robotisert avgrading av rustfritt stål 

   Haugen, Øystein (Master thesis, 2015)
   Grader er en del av et arbeidsstykke som ligger utenfor den ønskede geometrien. Avgrading er prosessen som fjerner det gjenværende materialet uten å genere verdi til produktet. Store summer kan spares ved å fjerne ...
  • UTVIKLING AV TESTVERKTØY FOR BILTILHENGERE 

   Heiland, Silje; Hughes, Markus Andreassen (Master thesis, 2012)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske fra tilhengerprodusenten Tysse om å utvikle en mer effektiv metode for å beregne levetid i forskjellige punkter på deres tilhengere. Dette skal gjøres ved å bruke strekklapper i ...