Now showing items 1258-1277 of 2408

  • Knowledge Transfer in Partnering Projects 

   Bellini, Alessia (Master thesis, 2016)
   The general purpose of this research was to investigate the perception of the link between knowledge transfer and partnering within the construction industry. From a comprehensive literature review and a set of qualitative ...
  • Knowledge-based Development of Innovative Products for Medical Applications 

   Tryti, Sindre (Master thesis, 2010)
   The purpose of this thesis is to address two issues concerning product development; one involving early-phase product development, the other involving management of knowledge. Early-phase product development deals with ...
  • Kompleksitet i jernbaneprosjekter - Rammeverk og veileder for kartlegging og analyse 

   Mjøsund, Helene Lien (Master thesis, 2018)
   I Bane NOR, som i resten av bygg- og anleggsbransjen, gjennomføres arbeid i stadig større grad gjennom prosjekterorganisering og prosjektene blir stadig mer komplekse. Det er større grad av mangfold i type elementer, og ...
  • Konsekvensklassifisering av teknisk utstyr for Elkem 

   Nordbrenden, Emanuel (Master thesis, 2018)
   Vedlikehold styrker en bedrifts sikkerhet, både ovenfor personell og miljø, og vil over tid føre til en mer kostnadseffektiv styring. Det kan være vanskelig å bestemme vedlikeholdstiltak som optimaliserer drift.. Forskjellige ...
  • Konsept- og produktutvikling av soltracker for solcelleanlegg 

   Paulsrud, Eivind Marius (Master thesis, 2009)
  • Konseptstudie for levetidsforlengelse i konstruksjoner 

   Bekkevold, Amund (Master thesis, 2011)
   På bakgrunn av dagens situasjon på norsk kontinentalsokkel med hensyn til økningen i antall aldrende innretninger, er det i dag et stort behov for kunnskap om utfordringene knyttet til aldringsmekanismer og levetidsforle ...
  • Konseptutvikling av bakhjul bremse for barnevognen Xplory 

   Thorkildsen, Henning (Master thesis, 2011)
   Stokke need to improve the parking brake design on their baby stroller called Xplory, and the task were given to us at the PLM-lab at NTNU. There have been reports about the brake failing under load, and they want to improve ...
  • Konseptutvikling av drivverk for elektrisk varesykkel 

   Andersen, Morten (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven tar for seg den tidlige fasen av en produktutvikling. Omfanget det skal sees på i denne oppgaven er et drivverk til en elsykkel inkludert pedaler, krank, kraftoverføring, gir og motor. Den begynner med ...
  • Konseptutvikling av en mate- og kvernemaskin for matavfall 

   Eliassen, Gabriel; Kolbjørnsgard, Sindre (Bachelor thesis, 2019)
   Waister AS har i dag utfordringer med tanke på hvordan de på en mest effektiv og pålitelig måte kan mate og kverne matavfall, før det skal inn i en påfølgende tørkeprosess. Maskinen skal kunne prosessere avfall fra ...
  • Konseptutvikling av frangible flyplass master 

   Storhaug, Thomas Angell (Master thesis, 2014)
   GJennom å studere rapporter og dokumenter rundt brekkbare flyplassmaster prøver denne teksten å foreslå metoder for å bygge en Finite Element Analysis modell for å teste flyplass master mot ICAO's krave til brekkbarhet. ...
  • Konseptutvikling av styringskomponent til småfly 

   Rørvik, Sigurd Bjarne; Stokkan, Anders Thingstad; Tan, Alex (Bachelor thesis, 2019)
   Equator Aircraft Norway har laget en prototype av et hybrid amfibiefly. De ønsker å forenkle kontrollsystemet. Dagens løsning med ailerons og flaps skal kombineres til en flaperon-løsning. Oppgaven er å lage et konsept for ...
  • Konseptutvikling av transportmiddel for post og pakker 

   Digernes, Christian August; Pantelatos, Leander Spyridon (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven presenterer en produktutviklingsprosess for et transportmiddel som skal erstatte elbilen for levering av post og pakker på Campus Gløshaugen. Oppgaven er i samarbeid med NTNU Campusservice som drifter ...
  • Konstruksjon av kompressorlab til bruk i undervisning 

   Ågotnes, Joachim J.; Rolland, Kasper E.; Myhren, Joakim (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten beskriver byggeprosessen av en kompressorlab, fra teori til ferdig produkt. Oppgaven skal gi leseren et innblikk i tankegang og utforming av prosjektet. Laben er bygget på NTNUs verksted på Valgrinda, hvor ...
  • Konstruksjon av maskin for transport av masse under tunnelboring 

   Kvanli, Tommy; Kvanli, Martin (Master thesis, 2016)
   Hensikten med masteroppgaven har vært å løse dagens utfordring med lasting av fraksjonert masse i gruveganger under bakkenivå, primært for gruver som benytter seg av utvinningsmetoden sub-level caving. Sub-level caving er ...
  • Konstruksjon og Prototypebygging av romaskinsete for handikappet utøver 

   Kyrkjebø, Ola Tomter (Master thesis, 2015)
   Denne produktutviklingsoppgaven har til hensikt å gi Birgit Skarstein et økt treningsutbytte. Hun vil bruke sete montert i konkurransebåten på romaskin i treningsperioden mot de Paralympiske leker i Rio De Janeiro 2016. ...
  • Kontroll av vannlekkasjer i Narvik 

   Hansen, Geir Richard (Master thesis, 2012)
   Bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å redusere lekkasjetapet på vannledningsnettet i Narvik by. Reduksjon av lekkasjetapet kan gjøres ved utskiftning/rehabilitering av ledninger, lokalisering og reparasjon av lekkasjer ...
  • Korrosjon i inntaksrørene for brannvann på St. Olavs Hospital - undersøkelse, omfang og årsak 

   Parow, Hanna (Master thesis, 2018)
   For rørsystemer i stål er tiltetning og lekkasjer forårsaket av korrosjon et av hovedproblemene for vedlikehold og drift av vannbaserte brannvernsystemer. Reparasjon av korrosjonsskader på grunn av mekanisk svikt gir ...
  • Korrosjon og Tribologi Effekter på Belegg for Uttrekkbare Baug Foiler for Skip 

   Fidje, Connie Iren Senland (Master thesis, 2019)
   Hydrofoiler har lenge blitt brukt på mindre båter. Men som følge av forskjellige utfordringer, har det ikke til nå vært mulig å bruke foiler på større farttøy. Wavefoil er et firma som har utviklet en uttrekkbar foliemodul ...
  • Korrosjonsbeksyttelse av maskinerte ståloverflater 

   Kristoffersen, Alexander (Master thesis, 2015)
   Industrien har erfart at maskinerte ståloverflater er vanskelige å beskytte mot korrosjon, da det korrosjonsbeskyttende belegget feiler tidlig. Tidligere ble det antatt at dette skyldes dårlig adhesjon mellom maskinert ...
  • Korrosjonsbeskyttelse av Maskinert Stål 

   Hognestad, Asbjørn (Master thesis, 2016)
   Det er vanlig praksis å blåserense stål som skal belegges med organisk belegg. Blåserensingen rengjør ståloverflaten og etterlater en overflateruhet som gir god belegglevetid. Maskinerte overflater blir ikke alltid blåserenset ...