Now showing items 2407-2411 of 2411

  • YAML Based Input File Format For Finite Element Analysis 

   Hvalstad-Nilsen, Oskar (Master thesis, 2019)
   Elementmetoden kan brukes til å utføre datasimuleringer (FEA) av fysiske fenomener og er mye brukt innen konstruksjon og maskinteknikk. Siden FEA innebærer arbeidskrevende beregninger utføres det best av en datamaskin, ...
  • Zero Failure Management at Maximum Productivity in Safety Critical Control Room 

   Karahasanovic, Amela; Andersen, Bjørn; Hansson, Lisbeth; Langlo, Jan Alexander; Swengaard, Hans Erik; Zeh, Theodor; Grantz, Volker; Rubenser, Robert (Lecture, 2011)
   Predicted growth in air traffic and demand for increased safety, predictability, and efficiency impose additional demands on Air Traffic Management (ATM) systems. Different technologies are currently under development to ...
  • Zero Stress Aging of Glass and Carbon Fibers in Water and Oil—Strength Reduction Explained by Dissolution Kinetics 

   Echtermeyer, Andreas; Krauklis, Andrey; Gagani, Abedin; Sæter, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Understanding the strength degradation of glass and carbon fibers due to exposure to liquids over time is important for structural applications. A model has been developed for glass fibers that links the strength reduction ...
  • Økonomisk analyse av solfangere for tappevann i kontorbygg 

   Seglem, Eli Hegseth; Thorberg, Martine Grundvåg; Bjørnådal, Kristina (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er et land i økonomisk vekst, der det planlegges og utvikles store byggeprosjekter hver dag. En vesentlig del av investeringskostnadene for disse prosjektene går til å dekke tekniske anlegg. Ettersom moderne bygninger ...
  • Økt produksjon med bedre vedlikeholdsstyring 

   Hansen, Mats (Master thesis, 2016)
   Rana Gruber er en bedrift med røtter helt tilbake til 1799. Bedriften produserer hematitt til stålindustrien og magnetitt til kjemisk industri i Europa. Prisnivået på jernslig har falt brått de siste årene, noe som har ...