• Digital kartlegging og 3D modellering av en geologisk forekomst 

      Ulfstein, Nina (Master thesis, 2012)
      I denne oppgaven presenteres teknologiske løsninger og arbeidsmetoder for utredningen av en skiferforekomst utenfor Sandane i Sogn og Fjordane. Forekomsten har store geologiske variasjoner, hvilket fører til problemer ved ...