• Testprogram for overskudds- og restmasser som planlegges brukt til tildekking av forurensede sedimenter 

      Eggen, Trine; Myhre, Lars Petter; Kleiv, Rolf Arne; Amundsen, Carl; Thornhill, Maria; Kitterød, N. O.; Nævdal, Atle; Westerlund, Stig; Sørheim, Roald (Bioforsk Rapport;, Research report, 2006)
      Det er utarbeidet et testprogram for å vurdere egnethet av overskudds- og restmasser for bruk til tildekking av forurensede sedimenter. Testprogrammet vurderer materialets egnethet på generelt grunnlag, uavhengig av en ...