• Stabilitetsproblem og ras i vanntunneler 

      Nilsen, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      I Norge er det I forbindelse med utbygging av vannkraftanlegg totalt drevet ca. 4000 km tunneler. Det aller meste av disse tunnelene er bygd og har vært i drift lenge uten alvorlige stabilitetsproblemer eller ras. Det ...