• Prosjektering av betongkonstruksjoner etter Eurokode 2 

      Rasen, Kim; Troland, Heine (Master thesis, 2010)
      Fra 1. april 2010 erstattes den nasjonalt utarbeidede standarden for betongkonstruksjoner NS3473 av Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner (EC2). I denne oppgaven er bakgrunn og virkemåte for sentrale bestemmelser ...