• Knutepunkter for staver med hulprofiltverrsnitt 

      Karlsen, Fredrik Torp (Master thesis, 2011)
      Knutepunktstandarden NS-EN 1993-1-8 (Eurokode 3 del 1-8) gir regler for å beregne stivhet og kapasitet til et knutepunkt basert på en komponentmetode. Det vil si at knutepunktet blir delt inn i basiskomponenter med kjent ...