• Implementering av jordskjelvsberegninger i fap2D 

      Aasmundrud, Erik (Master thesis, 2013)
      Rapporten presenterer arbeidet som er lagt ned i programmet med arbeidstittel fap2D, et program for statisk og dynamisk analyse av plane rammekonstruksjoner.Produktet på denne oppgaven er siste versjon av programmet. ...