• Energiforsyningsløsninger forlavenergi yrkesbygg i Norge 

      Wall, Jostein (Master thesis, 2012)
      Stortinget legger grunnlaget for en opptrapping av arbeidet med å redusere klimagassutslippene i Norge med Klimameldingen og Klimaforliket, som fører til stadig strengere krav og økt fokus på energibruken til bygninger. I ...