• Utvikling av system for duggpunktskjøling i forretningsbygg 

      Thunes, Thomas Viking (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven studeres potensialet til et duggpunktskjølesystem i et forretnings- bygg plassert i Bergen. Det undersøkte systemet består av en adsorpsjonsrotor, duggpunktskjølere, et kjølebatteri og en regenererende ...