• Optimized industrial cooling of Atlantic salmon 

      Theisen, Rasmus Rørholt (Master thesis, 2019)
      Når laks slakter er det nødvendig med rask og effektiv kjøling for å bevare kvaliteten og øke varigheten. Dette kan oppnås med en HeliX-tank, der laks kan både kjøles og renses for blod. Denne masteroppgaven har undersøkt ...