• CFD simulations in a blade cascade rig 

   Eiane, Solveig Therese (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven har det blitt foretatt simuleringer i form av numeriske strømningsberegninger på en hydrofoil i bladkaskaderiggen på Vannkraftlaboratoriet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). ...
  • Experimental Investigation and Mitigation of Vortex Shedding 

   Bolstad, Magne Tveit (Master thesis, 2017)
   As part of meeting the increase in energy needs and environmental challenges, energy production using intermittent power sources as wind, solar and wave energy has increased. As a consequence, hydropower plants are exploited ...
  • PIV measurement of the flow in the vaneless space of a Francis Turbine 

   Straume, Steinar Gilberg (Master thesis, 2018)
   As the demand for green energy increases, so does the investment into clean energy sources. Especially the amount of solar and wind energy produced are growing at a rapid pace. While their cost is decreasing, they remain ...
  • PIV measurements in the vaneless space of a Francis turbine 

   Mærlie, Anja (Master thesis, 2019)
   Todimensjonale particle image velocimetry målinger er blitt utført i omdreiningshulrommet inne i francisturbinen på Vannkraftlaboratoriet på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Målingene er utført ved fem ...
  • Splitter plate’s effect on trailing edge vortex shedding and fluid structure interaction 

   Cleve-Hansen, Carsten (Master thesis, 2020)
   Oscillerende fluid-struktur interaksjoner grunnet virvelavløsninger er en godt kjent kilde til vibrasjoner i komponenter tilhørende hydromaskineri. Disse vibrasjonene kan føre til skader og tidlig utmattelse av komponenter ...
  • Vortex generator's effect on trailing edge wake and fluid structure interaction 

   Besirovic, Hasan (Master thesis, 2020)
   Detaljer rundt bruk av virvelgeneratorer i hydrodynamiske miljøer og deres effekter på mildning av virvelinduserte vibrasjoner er ennå ikke tilstrekkelig undersøkt i litteraturen. Vannkraftverk som er utsatt for disse ...