• Varmeveksling med rågass fra aluminium elektrolyseceller 

      Oma, Erling (Master thesis, 2007)
      Institutt for energi- og prosessteknikk arbeider med utvikling av nytt utstyr for varmegjenvinning fra rågass i aluminiums elektroslyseproduksjon. Rågassen har en temperatur på rundt 120-130 og har et høyt støvinnhold. Det ...