• Experimental and numerical investigation of a marine biomass slurry 

      Venslovas, Edvardas (Master thesis, 2021)
      Det er en betydelig andel restråstoff som ikke blir fullstendig utnyttet. Noe av dette restråstoffet kan prosesseres til høy-verdiprodukter ved hjelp av enzymatisk hydrolyse. En ny, kontinuerlig metode har blitt foreslått ...