• Eksperimentell undersøkelse av faseinversjon for olje-vann systemer 

      Lamberg, Håvard (Master thesis, 2010)
      Denne rapporten fokuserer på en eksperimentell undersøkelse av fase inversjon for olje-vann blandinger. Undersøkelsen har blitt utført ved batch forsøk og direkte strømnings forsøk (uten å øke den dispergerte fasen), og ...