• Editorial to the Proceedings of NSB2017 

   Geving, Stig; Time, Berit (Others, 2017)
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
   Den femte og siste rapporten fra FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene, skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte ...
  • Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

   Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Others, 2019)
   Smarte dampsperrer varierer dampmotstanden avhengig av RF i lufta omkring. Reint fysisk fungerer dei slik at ved låg relativ luftfuktigheit (RF) er dampmotstanden stor, medan dampmotstanden minkar når RF aukar. Om vinteren, ...