• Bæresystem i betong: Plasstøpt eller Betongelementer? 

      Kolden, Nicolai (Master thesis, 2012)
      Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i studentens interesse for valg av byggemetode for bæresystemer i betong og hva som påvirker entreprenørens valg av byggemetode. Studentens inntrykk er at det er lite forskning eller ...