• Oppgradering av kontorbygg til plusshus: - Caseanalyse av Kjørbo 

      Overøye, Cecilie Schmidt (Master thesis, 2012)
      Berekraftig utvikling er ei utvikling som imøtekjem dagens behov og samtidig legg til rette for komande generasjonar. Eit viktig satsingsområde for å oppnå dette er å redusere energiforbruket. Bygg står for om lag 40 % av ...