• Effekter av armeringsnett ved forsterkning av vegkonstruksjoner 

      Tovslid, Øystein (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven ser på hvilken effekt et armeringsnett har i vegoverbygninger, samt erfaringer som er gjort fra forskjellige hold. I tillegg er det foretatt analyser av seks vegstrekninger i Sør-Trøndelag der armering ...