• Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen 

      Jordheim, Espen Kvåle (Master thesis, 2012)
      Prosjekteringsprosessen er en kompleks del av byggeprosjektet hvor det er knyttet en rekke usikkerheter og variabler til. Dette medfører til uforutsigbarhet når det kommer til planlegging. Kompleksitet er i høy grad ...