• Strindheimtunnelen: En analyse av sprengningsinduserte vibrasjoner 

      Romstad, Tonje Strøm (Master thesis, 2012)
      Norge er blitt mer sentralisert de siste tiårene. Folk har flyttet fra landsbygda til byen, noe som har ført til et behov for økt kapasitet for transportårer i urbane områder. I denne sammenhengen faller ofte valget på å ...