• Effektmål i byggeprosjekter - Formulering, bruk og evaluering 

      Hjelmbrekke, Hallgrim (Master thesis, 2008)
      Et byggeprosjekt oppstår som følge av et behov for en lokalitet som skal kunne tjene nye krav til bygde omgivelser for en organisasjons kjernevirksomhet. På grunnlag av dette behovet settes ulike mål for den etterfølgende ...