• Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved bruk av prestasjonsinnkjøp? 

      Andersen, Bjørn Sørskot; Finne, Håkon; Volden, Gro Holst; Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Denne artikkelen diskuterer hvordan ulike virkemidler kan benyttes for å bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store prosjekter. Dette gjøres gjennom å drøfte resultater fra følgeforskning på veiprosjektet E18 Dørdal – ...