• Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

      Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Others, 2019)
      Smarte dampsperrer varierer dampmotstanden avhengig av RF i lufta omkring. Reint fysisk fungerer dei slik at ved låg relativ luftfuktigheit (RF) er dampmotstanden stor, medan dampmotstanden minkar når RF aukar. Om vinteren, ...