• Dalux som kvalitetssikringsverktøy i byggproduksjon 

   Jensen, Mathias; Frugård, Torbjørn; Banka, Daniel (Bachelor thesis, 2019)
   The intent of this bachelor thesis was to document how much of an impact the transition to Dalux, a digital tool for quality assurance, has had on Veidekke’s quality assurance, specifically the resource usage and the ...
  • Dam Sarvsfossen: Optimalisert geometrisk utforming 

   Jensen, Aleksander Bjordal (Master thesis, 2014)
   Dam Sarvsfossen er en dobbeltkrum hvelvdam som ble ferdigstilt våren 2014 i Bykle kommune. Otra Kraft DA er byggherre for den 42 meter høye inntaksdammen. Dammen har som hensikt å heve vannstanden i Sarvsjuvet med 40 meter, ...
  • DAM STORLIVATNET FLOMLØP - MODELLFORSØK FOR NYTT FLOMLØP 

   Gjerde, Baard Aasmund Utvik (Master thesis, 2017)
   Med grunnlag i revurdering og nye flomberegninger for dam Storlivatnet i Sauda, må flomavledningskapasiteten økes for å tilfredsstille krav fra NVE. I den forbindelse skal det bygges en labyrintterskel med sidekanal og ...
  • Dam Strandevatn - Modellforsøk av nytt flomløp 

   Trongkleiv, Hans Erik (Master thesis, 2018)
   Etter revurdering av flomløpet og nye flomberegninger utført av Multiconsult i 2012 for dam Strandevatn i Hol er det bestemt at flomavledningskapasiteten må økes for å tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften. Det ...
  • Damping and Stiffness Characteristics of Shallow Offshore Foundations 

   Moellenbeck, David (Master thesis, 2020)
   Målet med denne oppgaven er å etablere et enkelt rammeverk for å estimere fundamentnivåets demping og stivhet for grunne fundamenter i forskjellige jordtyper og med varierende fundamentgeometrier, uten å måtte utføre ...
  • Datadrevet utvikling av hastighetsmodell for tunge kjøretøy i stigning 

   Kogstad, Jakob; Nygaard, Simen Wrige (Master thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven har vært å videreutvikle en hastighetsmodell for tunge kjøretøy i stigninger. Eksisterende hastighetsmodell opererer med en generell antakelse om høy utnyttelsesgrad av konstant maksimal ...
  • Datasystem for styring og oppfølging av driftskontrakter på veg 

   Iversen, Arne (Master thesis, 2016)
   Norge har ca. 10.400 km riksveger og 44.340 km fylkesveger som daglig må driftes og vedlikeholdes gjennom kontraktene Statens vegvesen har med en rekke entreprenører. Det inngår blant annet rundt 1.100 tuneller og 18.000 ...
  • The Dawn of a New Era for Project Management 

   Rolstadås, Asbjørn; Johansen, Agnar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Daylight requirements in the Norwegian Regulations vs. the European Standard: A case study considering thermal performance 

   Solvang, Helene (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven er Norsk Byggteknisk Forskrift TEK17 og den Europeiske Standarden for Dagslys FprEN17037 blitt sammenlignet med hensyn på dagslys, samt hvilke konsekvenser for termisk komfort og energibehov de ulike ...
  • De gode prosjektteamene i AF Bygg Oslo 

   Espelien, Marte (Master thesis, 2011)
   God prosjektledelse viser seg å være en viktig suksessfaktor for å oppnå lønnsomhet i bygg- og anleggsbransjen. Denne oppgaven tar for seg temaene team og ledelse, og har følgende problemstilling: Hva kjennetegner de gode ...
  • DEBRIS HANDLING AT SMALL HYDRO POWER INTAKES 

   Holmeset, Fredrik (Master thesis, 2013)
   In this study the handling of debris in small hydro power intakes is assessed by evaluating the concept of back flushing with a horizontally fixed trash rack. The concept of back flushing is to reverse the flow over the ...
  • Decay phase thermodynamics of ice ridges in the Arctic Ocean 

   Shestov, Aleksey; Høyland, Knut Vilhelm; Ervik, Åse (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Four ice ridges (R1, R2, R3, and R4) were studied during the spring of 2015 in the Arctic Ocean. During the Norwegian Young Sea Ice expedition (N-ICE2015) from January 11 to June 23, the R/V Lance was moored at four different ...
  • Decision Support Models for Operations and Maintenance for Offshore Wind Farms: A Review 

   Seyr, Helene; Muskulus, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper reviews the state of the art in offshore wind farm operations and maintenance with a focus on decision support models for the scheduling of maintenance. Factors influential to maintenance planning are collected ...
  • Decoupled simulations of offshore wind turbines with reduced rotor loads and aerodynamic damping 

   Schafhirt, Sebastian; Muskulus, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstract. Decoupled load simulations are a computationally efficient method to perform a dynamic analysis of an offshore wind turbine. Modelling the dynamic interactions between rotor and support structure, especially the ...
  • Deep-mix Stabilization of Quick Clay:A Potential Areafor Utilization of Wastepaper Sludge Ash 

   Bujulu, Pancras Mugishagwe Syldion (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:212, Doctoral thesis, 2008)
   A study has been carried out to investigate the suitability of wastepaper sludge ash (WSA) andits potential for partial or full replacement of cement in binder mixtures for deep-mix stabilization of quick clay. The motives ...
  • Defining An Ill-defined Concept – Nine Tenets On The Nature Of Value 

   Drevland, Frode; Lohne, Jardar; Klakegg, Ole Jonny (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Question: What is value? Purpose: The purpose of the paper is to explore the concept of value on a fundamental level to arrive at a definition that is usable within the context of Lean Construction Research Method: Literature ...
  • Defining Organizational Context for Corporate Sustainability Assessment: Cross-Disciplinary Approach 

   Moldavska, Anastasiia (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Extensive research has already been conducted on the technical aspects of a Sustainability Assessment (SA) at a company level, i.e., Corporate Sustainability Assessment (CSA). However, previous research paid little attention ...
  • Deformation Analysis of Soft Soils - Case Study of South Ring Road of Gdansk 

   Perszon, Pawel (Master thesis, 2018)
   Nowadays, a significant part of geotechnical analyses refers to settlement problem, due to its impact on designed constructions. The problem is more noticeable when displacements are large, what usually takes places when ...
  • Deformation Law and Control Limit of CRTSIII Slab Track under Subgrade Frost Heave 

   Cai, Xiaopei; Zhang, Qian; Zhang, Yanrong; Wang, Qihao; Luo, Bicheng; Yang, Guotao; Lau, Albert (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In order to find out the influence of subgrade frost heave on the deformation of track structure and track irregularity of high-speed railways, a nonlinear damage finite element model for China Railway Track System III ...
  • Deformation of Norwegian Peat 

   Berbar, Omar (Master thesis, 2020)
   Peat deformation characteristics and mechanisms are clearly divergent from traditional mineral soils. Specifically, peat’s susceptibility to large deformations, excessively high moisture contents, and presence of fibres ...