Now showing items 1-20 of 2932

  • 2D numerical modeling of Manndalselva to ensure flood protection 

   Førlie, Oda Alstad (Master thesis, 2019)
   Området rundt Manndalselva har gjennom tidene vært utsatt for flom. For å kunne sikre best mulig mot ødeleggelser på grunn av flom, er det ønskelig med en to-dimensjonal vannlinjeberegning utført ved hjelp av numerisk ...
  • 3D CFD modeling of local scouring, bed armoring and sediment deposition 

   Török, Gergerly; Baranya, Sandor; Ruther, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   3D numerical models are increasingly used to simulate flow, sediment transport and morphological changes of rivers. For the simulation of bedload transport, the numerical flow model is generally coupled with an empirical ...
  • 3D CFD Simulation of flow structures and bed load movement at Binga HPP 

   Nepal, Dipesh (Master thesis, 2019)
   The present study aims to perform three-dimensional numerical modeling of a water reservoir called Binga situated in Philippines. The hydraulic and sediment simulation should be performed. A working hypothesis on how to ...
  • 3D FE tool for time dependent settlement predictions 

   Jostad, Hans Petter; Sivasithamparam, Nallathamby; Woldeselassie, B.H.; Lacasse, Suzanne (Chapter, 2016)
   A newly developed calculation tool for fully coupled general 3D finite element consolidation analyses is presented. The development has been part of an ongoing Research and Development project called GeoFuture and the tool ...
  • 3D modelling of underwater archaeological artefacts 

   Gawlik, Natalia (Master thesis, 2014)
   Underwater photogrammetry is a good alternative to traditional archaeological excavations, which are often less accurate and very destructive to underwater artefacts Furthermore the photogrammetric principles applied with ...
  • 3D Numerical modeling of flow over an artificial gravel bed 

   Sessa, Vincenzo (Master thesis, 2014)
   The understanding of flow structures over static armor layers is essential for the development of modern sediment transport models, including functions for the influence of particle hiding and exposure. Coherent turbulent ...
  • 3D Numerical modeling of Sediment Deposition in a Hydropower Reservoir 

   Myhrvold, Halvor (Master thesis, 2016)
   The purpose of this assignment was to test and evaluate SSIIM 2 on its ability in numerical modelling of sediment transport in the hydropower reservoir Banjë in Albania, which is a 14 km long, and narrow hydropower reservoir. ...
  • 3D Numerical Modelling of Non-Linear and Breaking Wave Forces On Offshore Wind Turbine Substructures 

   Aggarwal, Ankit (Doctoral theses at NTNU;2019:66, Doctoral thesis, 2019)
   Offshore wind energy technology has experienced a remarkable growth in the last few decades due to an increasing focus towards renewable energy research. The objective of the research towards offshore wind energy is to ...
  • 3D Numerical modelling of pile scour with free surface profile under waves and current using the level set method in model REEF3D 

   Ahmad, Nadeem; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir (Chapter, 2016)
   Wave action stirs up sediments and keeps it in suspension while currents wash it away from the coastal zone. The combined action of the waves and current close to the sediment bed may worsen the situation by creating ...
  • 3D numerical modelling of scour around a jacket structure with dynamic free surface capturing 

   Ahmad, Nadeem; Kamath, Arun; Bihs, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper presents a numerical investigation of local scour with dynamic free surface capturing around a jacket structure. The hydrodynamics and resulting scour are calculated using the open-source CFD model REEF3D. The ...
  • 3D Numerical Modelling of Sediment Fluxes at Paso Ancho Hydropower Project 

   Bijukchhe, Pratik (Master thesis, 2019)
   The purpose of this thesis was to setup a three-dimensional numerical model on SSIIM 2 for the peaking pond of the Paso Ancho Hydropower Project. Not limited to numerical model, failure reasons for the desander is also ...
  • 3D Numerical Modelling of Sediment Transport under Current and Waves 

   Afzal, Mohammad Saud (Master thesis, 2013)
   The sediment transport module of REEF3D is used to calculate the scour and the deposition pattern for abutment, pier and contraction under constant discharge and for pier under waves. The time development of scour for all ...
  • 3D NUMERISK MODELLERING AV DELER AV VANNVEGEN TIL TONSTAD KRAFTVERK 

   Brevik, Oddmund (Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgåva handlar om bruk av numerisk modellering («Computational Fluid Dynamics», CFD) i høve til sandfang 3 ved Tonstad kraftverk. Oppgåva tek utgangspunkt i geometri og feltmålingar frå sandfanget. For å ...
  • 3D-modellering i ulike planfaser i vegprosjekt 

   Thorsen, Anne Kristin Hovland (Master thesis, 2017)
   Utbredelse og bruk av 3D-modeller i vegprosjekter har vært i en eksplosiv utvikling de siste 5-10 årene og har gått fra å være fraværende til å bli selvsagt. Det har tidligere vært forsket mye på hvordan 3D-modeller brukes ...
  • 3D-visualisering av vegprosjekter med trafikkmodeller, 3ds Max 2016 og AIMSUN 

   Torstenson, Sebastian Nikolai (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven ser på mulighetene knyttet til en kombinert bruk av programvare for 3D-visualisering og trafikkmodellering. Autodesk 3ds Max og TSS AIMSUN skal brukes i håp om å fremstille et mer helhetlig bilde av ...
  • 4D produksjonsplanlegging ved bruk av BIM 

   Benneche, Christine (Master thesis, 2010)
   De prosjekterende lager i dag bedre og bedre modeller, men når det kommer til produksjonen brukes fremdeles 2D tegninger som produksjonsunderlag. Tradisjonell planleggingsteori brukes fremdeles i høy grad, og det er mye ...
  • 4D-verktøy i den norske byggebransjen 

   Bjørnstad, Julie Ekensteen; Bjørhusdal, Line Johansen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2019)
   De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering i de fleste bransjer, og byggebransjen er intet unntak. Å sammenkoble fremdriftsplan og 3D-modell har lenge vært kjent som 4D, men bruken har enda ikke fått fotfeste ...
  • 5S i Bøhmer Entreprenør AS – Utvikling og implementering 

   Aase, Kristoffer Berntson (Master thesis, 2010)
   BA-bransjen har stor betydning i Norge. Bransjen har høy omsetning og verdiskapning og i tillegg er nærmere 15 % av arbeidstakerne i Norge sysselsatt i bygg og anlegg når man ser på hele verdikjeden.Bransjen er følsom for ...
  • A Big Data Approach to Generate Training Data for Automatic Ship Detection - An Integration of AIS and Sentinel-2 MSI 

   Berg-Jensen, Lars Henrik; Tofting, Adrian (Master thesis, 2018)
   A fast and scalable approach to combine global satellite images with ship navigational messages In this project, we have developed a data processing pipeline that combines multiple sources of data in order to automate the ...
  • A bottom-fixed lattice tower for offshore wind turbines 

   Long, Haiyan (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:160, Doctoral thesis, 2014)
   Wind turbines have been sited away from coasts in the last decade to exploit the tremendous potential of wind energy on the vast oceans, especially in Northern Europe where there is relatively limited space on land and ...