Now showing items 2212-2231 of 3452

  • On the Mechanical Properties of Cement Grout 

   Vollan, Rikke Marie (Master thesis, 2012)
   During pressure grouting of ground anchors in non-cohesive soils the water in the grout is filtrated out, producing a stiff filter cake material. Often the grouting is done in more than one stage so that the filter cake ...
  • On the Modelling of State-Dilatancy and Mechanical Behaviour of Frictional Materials 

   Tsegaye, Anteneh Biru (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:72, Doctoral thesis, 2014)
   Understanding and characterizing the mechanical behaviour of soils is an important area of engineering for geotechnical engineers. This is for a good reason. Soils, as engineering materials, carry structures of different ...
  • On the use of sawdust and wood chips in geotechnical engineering 

   Sponås, Egil B.; Bjertness, Endre (Master thesis, 2021)
   I 1963 og 1964 ble to forsøksfelt opprettet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens vegvesen med den hensikt å undersøke setninger på torv. Sirkulære fyllinger av sand inkluderende sagmugglag med tykkelse å ...
  • On the use of sawdust and wood chips in geotechnical engineering Laboratory characterization 

   Bjertness, Endre; Sponås, Egil Berg (Master thesis, 2021)
   I 1963 og 1964 ble to forsøksfelt opprettet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens vegvesen med den hensikt å undersøke setninger på torv. Sirkulære fyllinger av sand inkluderende sagmugglag med tykkelse på 1.0–2.0 ...
  • One Dimensional consolidation in IL and CRS oedometer: A study of strain rates and time dependency 

   Kizza, Richard (Master thesis, 2010)
   The main aim of this work was to investigate effect of strain rates and time on the compressibility of soft soil. Two clays have been used in the study: one from Stjørdal and another from Eberg. The main testing equipment ...
  • One-Dimensional Viscoelastic Simulation of Ice Behaviour in relation to Dynamic Ice Action 

   Yazarov, Maxim (Master thesis, 2012)
   When level ice is approaching the structure it exhibits the cyclic stress with in an increasing amplitude. The uniaxial compression cyclic tests of ice, performed at University Centre on Svalbard in 2007 (Sæbø, 2007), ...
  • AN ONTOLOGY OF ADAPTIVE THERMAL COMFORT MODEL 

   Egic, Sonja (Master thesis, 2017)
   Starting from literature review, the development of thermal comfort models through history will be described. Referring to timeline perspective of its historical development, detailed collection and classification of ...
  • Open-Source CFD in Marine Engineering 

   Bihs, Hans; Kamath, Arun; Alagan Chella, Mayilvahanan; Ahmad, Nadeem; Aggarwal, Ankit; Arntsen, Øivind Asgeir (Journal article, 2015)
   In the case of highly complex problems in the field of marine, coastal and ocean engineering involving the free surface, such as breaking wave kinematics or flow around slender structures, a detailed solution is required ...
  • Operating Hardware Impact on the Heat Transfer Properties of Windows 

   Misiopecki, Cezary; Hart, Robert; Gustavsen, Arild; Jelle, Bjørn Petter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Despite significant advancements in fenestration technology in the last two decades, the thermal transmittance of fenestration products is still significantly higher than that of walls. This corresponds to 60% of the total ...
  • Operation of ceramic membrane treatment plant at Dampsaga Waterpark 

   Almasi, Mate Janos (Master thesis, 2015)
   In the data analysis presented the main problems, what should be fixing in the future. The first step is to investigate all the water quality measuring devices at the process lines. Especially at process line D, because ...
  • Operation of Norwegian Hydropower Plants and Its Effect on Block Fall Events in Unlined Pressure Tunnels and Shafts 

   Neupane, Bibek; Vereide, Kaspar; Panthi, Krishna Kanta (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The main objective of this study is to investigate the effect of hydropower plant operation on the long-term stability of unlined pressure tunnels of hydropower plants in Norway. The authors analyzed the past production ...
  • Operational Lifetime of Snowplow Blades 

   Jakola, Petter (Master thesis, 2020)
   Slitestål er forbruksvarer under snøbrøyting og blir byttet ut flere ganger i løpet av en vintersesong på grunn av slitasje. I et økonomisk perspektiv er det ønskelig med en sliteståltype med lang operasjonell levetid og ...
  • Oppdaterte sluttkostnader - prosjekter som har vært underlagt KS2 per september 2015 

   Welde, Morten (Research report, 2015)
   Denne arbeidsrapporten bygger på tidligere studier av kostnadsstyring i prosjekter underlagt ekstern kvalitetssikring –KS2. Det gjelder Concept rapport nr. 35 i 2013 og en oppfølgende studie i 2014. Concept rapport nr. ...
  • Oppfukting og uttørking av limte trematerialer 

   Østrøm, Kristoffer Sigurdsson (Master thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å studere oppfukting og uttørking av limte trematerialer. Materialene som undersøkes er prøvestykker fra LVL-flensene fra Hunton I-bjelker og limtre-K-bjelker, begge av gran. Dette er ...
  • Oppfølging av anleggsprosjekt - Case-studie av Haugen bru 

   Fordal, Kirsti Beate (Master thesis, 2017)
   Temaet for denne masteroppgaven er oppfølging av anleggsprosjekt med utgangspunkt i et casestudie av Haugen bru. Målet med oppgaven er å gjøre en vurdering i hvilken grad prosjekt Haugen bru ble gjennomført i henhold til ...
  • Oppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016 

   Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;, Research report, 2016)
   Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger ...
  • Oppførsel til platefelt med tverrstivere - Oseberg Sør dekker: Plateknekking på aluminiumsdekke med tverrgående stivere 

   Vium, August Skjævesland (Master thesis, 2013)
   Det er tidligere ved Institutt for konstruksjonsteknikk gjort en eksperimentell og numerisk undersøkelser av en gulvkonstruksjon i aluminium. Denne type gulvkonstruksjoner utgjorde etasjeskiller i en boligmodul ved en ...
  • Oppgradering av brannsikkerhet i boliger - Hvilket sikkerhetsnivå er ansett som tilstrekkelig for norske boliger? 

   Wibe Due, Karen Martine Tandberg (Master thesis, 2015)
   Bakgrunnen for oppgaven er den økende befolkningsmengden i de store byene som øker presset på det eksisterende boligmarkedet. Mens nye boliger følger krav i de nye forskriftene kan disse kravene være vanskelig å implementere ...
  • Oppgradering av brannsikkerheten i eldre murgårder 

   Dyrseth, Gudrun Rørvik (Master thesis, 2014)
   I perioden 1860-1930 ble det bygget et stort antall murgårder i de største byene. Flesteparten av disse ble bygget på 1890-tallet, og murgårdene har derfor fått betegnelsen 1890-gårder. Man finner slike bygårder i hovedsak ...
  • Oppgradering av kontorbygg til plusshus: - Caseanalyse av Kjørbo 

   Overøye, Cecilie Schmidt (Master thesis, 2012)
   Berekraftig utvikling er ei utvikling som imøtekjem dagens behov og samtidig legg til rette for komande generasjonar. Eit viktig satsingsområde for å oppnå dette er å redusere energiforbruket. Bygg står for om lag 40 % av ...