Now showing items 1233-1252 of 3342

  • Fuktforhold i kjellervegger av betong under grunnvannstand 

   Rønnes, Tuva Jakobsen (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven er betongens tetthetsparametere studert, med hensikt å få bedre innsikt i fuktforholdene i kjellervegger under grunnvannstand mot klimatiserte rom. Betongsammensetninger med B35M45- og B45MF40 SV40-kvaliteter, ...
  • Fuktmåling i lettklinkerfylling 

   Strømshoved, Kristoffer (Master thesis, 2020)
   Utfordringer knyttet til de fremtredende klimaendringene krever tilpassede løsninger for infrastruktur. Det er derfor blitt opprettet et senter for forskningsdrevet innovasjon som kalles Klima 2050. De forsøker å redusere ...
  • Fuktmåling i LVL med trådløse sensorer 

   Birkeland, Inger Merete (Master thesis, 2019)
   Masteroppgaven har til hensikt å undersøke fuktopptak i LVL (Laminated Veneer Lumber) og forskjellige målemetoder for å finne fuktinnholdet eller ”moisture content” (MC) i treverk utsatt for klima med forskjellig fuktighet. ...
  • Fuktopptak i plastisolasjon 

   Stagrum, Anna Eknes (Master thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvor mye fukt som blir absorbert i ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) når de er utsatt for stående vanntrykk og fuktmettet luft. I tillegg er påvirkningen ...
  • Fuktsikkerhet i kompakte tretak med solceller og smart dampsperre 

   Robstad, Tobias (Master thesis, 2021)
   Et kompakt tretak er interessant av flere årsaker. Konstruksjonen tillater uttørking mot inneluften som kan øke konstruksjonens klimarobusthet. I tillegg gir muligheten til å isolere mellom takbjelkene en reduksjon i både ...
  • Fuktsikre bygningsdeler mot terreng 

   Lund, Sondre Dahlen (Master thesis, 2017)
   Undersøke fuktiskre konstruksjoner som skal takle større fuktpåkjenning pga. fremtidige klimaendringer
  • Fuktskader i tilknytning til terrassedører 

   Andersen, Vegar (Master thesis, 2020)
   Undersøkelser av byggskader i Norge viser at ca. 66 % av alle prosessforårsakede byggskader opptrer i tilknytning til bygningens klimaskjerm. Med et klima som forandrer seg og bygg som blir utsatt for sterkere påkjenninger, ...
  • Fuktteknisk vurdering av etterisolerte trehus frå før 1960 

   Dalseg, Eivind (Master thesis, 2015)
   Denne oppgåva tek føre seg fuktproblematikk knytt til ulike etterisoleringtiltak på typiske laft og reisverkshus bygd før 1960. Det er undersøkt kva kunnskap som allereie eksisterer på dette området gjennom eit litteraturstudie. ...
  • Fuktvariasjoners innflytelse på lufttettheten til klemte skjøter i dampsperren - og effekten av teip 

   Norvik, Øyvind (Master thesis, 2018)
   I denne oppgaven er det undersøkt hvorvidt, og i hvilken grad gjentatte fuktsykluser innvirker på lekkasjeutviklingen av klemte omleggsskjøter. I den forbindelse er det gjennomført et laboratorieforsøk hvor i alt 126 ...
  • Full Face Tunnel Boring in Hard Rock Conditions - Detection and Influence of Mixed Face Conditions 

   Iddeng, Even Lein (Master thesis, 2019)
   En vanlig kilde til problemer og tvister ved bruk av TBM for driving av tunneler i hardt fjell, er uforutsett og ugunstig geologi kjent som Mixed Face Conditions (MFC). MFC kan forårsake alvorlige problemer under driving ...
  • Fully integrated BIM at maturity level 3 in the Road Project "E39 Kristiansand West - Mandal East". 

   RAMAJ, GENTJAN (Master thesis, 2020)
   I det siste årene har digitalisering og forbedringen av internettløsninger forandret store deler innenfor den industrielle sektoren, noe som har resultert i en enorm økning i samarbeid og noen ganger produktivitet, ...
  • Future emerging technologies in the wind power sector: a European perspective 

   Watson, Simon; Moro, Alberto; Reis, Vera; Baniotopoulos, Charalampos; Barth, Stephan; Bartoli, Gianni; Bauer, Florian; Boelman, Elisa; Bosse, Denis; Cherubini, Antonello; Croce, Alessandro; Fagiano, Lorenzo; Fontana, Marco; Gambier, Adrian; Gkoumas, Konstantinos; Golightly, Christopher; Latour, Mikel Iribas; Jamieson, Peter; Kaldellis, John; Macdonald, Andrew; Murphy, Jimmy; Muskulus, Michael; Petrini, Francesco; Pigolotti, Luca; Rasmussen, Fleming; Schild, Philippe; Schmehl, Roland; Stavridou, Nafsika; Tande, John Olav Giæver; Taylor, Nigel A.S.; Telsnig, Thomas; Wiser, Ryan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper represents an expert view from Europe of future emerging technologies within the wind energy sector considering their potential, challenges, applications and technology readiness and how they might evolve in the ...
  • Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad 

   Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot (Research report, 2020)
  • Føreres fartsvalg under ulike friksjonsforhold 

   Kvernland, Johan Kristian (Master thesis, 2013)
   Vegtrafikklovens paragraf 3 sier at enhver skal ferdens hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare, eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Dette ...
  • Gas-filled panels for building applications: A state-of-the-art review 

   Baetens, Ruben; Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild; Grynning, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   With their thermal conductivity down to 10 mW/(mK), gas-filled panels (GFPs) are regarded as possible high performance thermal insulating solutions for building applications. However, thermal conductivities of respectively ...
  • GDPR Compliance for Blockchain Applications in Healthcare 

   Hasselgren, Anton; Wan, Paul Kengfai; Horn, Margareth; Kralevska, Katina; Gligoroski, Danilo; Faxvaag, Arild (Chapter, 2020)
   The transparent and decentralized characteristics associated with blockchain can be both appealing and problematic when applied to a healthcare use-case. As health data is highly sensitive, it is therefore, highly regulated ...
  • Gender differences in cycling participation in Spain. Comparison between Norway and Spain. 

   Pérez Brandón, Nuria (Master thesis, 2019)
   Bicycling is an active mode of transport with widely known health and environmental benefits. Governments all over the world have set goals aiming for a modal shift from motorized to active transport. However, women and ...
  • Generation of 3D Human Body by Using Dense Image Matching 

   Bjørkås, Petter (Master thesis, 2020)
   Fotogrammetri er en utfordrende metode som krever tunge beregninger og helst en topp moderne arbeidsstasjon. I nyere tid har kunstig intelligens spredd seg til en rekke tekniske felt for å løse praktiske problemer til stor ...
  • Geoid determination over Norway using global Earth gravity Models 

   Borge, Aina (Master thesis, 2013)
   Due to increasing accuracy in measurements of the earth's gravity potential from satellitemissions the goeid can be computed with higher resolution and accuracy than earlier. In thethesis the accuracy of geoid heights ...
  • GeomDiff - An Algorithm for Differential Geospatial Vector Data Comparison 

   Sveen, Atle Frenvik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Diffs, a concept known from source code version control systems such as git, is interesting for geospatial, event-based workflows. We investigate how the native mathematical structure of vector geometries can be utilized ...