• Objectives as tool for project management 

   Espe, Idar Heimdal (Master thesis, 2010)
   This report is a qualitative research effort which strives to investigate the use of objectives as a tool for management in investment projects within private industry, represented by the Gjøa development project in the ...
  • Observations and Numerical Simulation of Icebergs in Broken Ice 

   Yulmetov, Renat (Doctoral theses at NTNU;2017:24, Doctoral thesis, 2017)
   Sea ice and icebergs are the major challenges for offshore activities in the Arctic. Design loads for Arctic offshore structures may be significantly reduced if the drift of sea ice and icebergs is possible to forecast ...
  • Observations of truck-bicycle encounters: A case study of conflicts and behaviour in Trondheim, Norway 

   Pokorny, Petr; Pitera, Kelly (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Highlights Within 340 h of recordings, 979 encounters and 31 conflicts were detected. Behavioural analysis were conducted in conjunction with conflict analysis. Event-based approach to exposure was used to compare risk ...
  • OC5 Project Phase Ib: Validation of Hydrodynamic Loading on a Fixed, Flexible Cylinder for Offshore Wind Applications 

   Robertson, Amy N.; Wendt, Fabian; Jonkman, Jason M.; Popko, Wojciech; Borg, Michael; Bredmose, H.; Schlutter, Flemming; Qvist, Jacob; Bergua, Roger; Harries, Rob; Yde, Anders; Nygaard, Tor Anders; De Vaal, Jacobus Bernardus; Oggiano, Luca; Bozonnet, Pauline; Bouy, Ludovic; Barrera Sanchez, Carlos; Garcia, Raul Guanche; Bachynski, Erin Elizabeth; Tu, Ying; Bayati, Ilmas; Borisade, Friedemann; Shin, Hyunkyoung; van der Zee, Tjeerd; Guerinel, Matthieu (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper summarizes the findings from Phase Ib of the Offshore Code Comparison, Collaboration, Continued with Correlation (OC5) project. OC5 is a project run under the International Energy Agency (IEA) Wind Research Task ...
  • Occupancy and occupants’ actions 

   Schweiker, Marcel; Carlucci, Salvatore; Andersen, Rune Korsholm; Dong, Bing; O'Brien, William (Chapter, 2018)
   Occupants’ presence and actions within the built environment are crucial aspects related to understanding variations in energy use. Within this chapter, first, a nomenclature for the field of research dealing with occupants ...
  • Ocean Wave Measurement Using GPS Buoys 

   Joodaki, Gholamreza; Nahavandchi, Hossein; Cheng, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The observation of ocean wave parameters is necessary to improve forecasts of ocean wave conditions. In this paper, we investigate the viability of using a single GPS receiver to measure ocean-surface waves, and present a ...
  • Offentlig Privat Samarbeid som et virkemiddel for verdiskapning 

   Aarseth, Ole Andreas; Urdal, Vegar Mong (Master thesis, 2015)
   Bruken av gjennomføringsmodellen Offentlig Privat Samarbeid (OPS) har økt i norsk offentlig skolesektor de siste årene. Samtidig har flere rapporter om skolebyggenes tilstand i Norge presentert et bilde preget av forfall ...
  • Offshore brønnboringsteknologi: Utstyr og metoder 

   Nyborg, Karl Erik (Master thesis, 2013)
   Hydrokarboner som produseres i dag er et produkt dannet av organiske forbindelser som levde for flere titalls millioner år siden. Gjennom en lang prosess har deler av det organiske materialet som ble avsatt da, blitt ...
  • Offshore Field Development in Cold Climate: with Emphasis on Terminals 

   Jimenez-Puente, Isabel (Master thesis, 2013)
   It is estimated that 25% of the remaining oil and gas reserves worldwide are held in Arctic regions. The combined effects of a global resource depletion, climate change and technological progress, mean that this natural ...
  • Offshore turbines with bottom-fixed or floating substructures 

   Matha, Denis; Lemmer, Frank; Muskulus, Michael (Chapter, 2019)
   Wind turbines have been applied offshore since 1991, when the first offshore wind farm in Vindeby, Denmark was commissioned. According to GEWEC, by the end of 2018, about 23,140 MW of cumulative offshore wind capacity has ...
  • Oil saturation of the sea ice pore space 

   Maus, Sønke; Becker, Jurgen; Leisinger, Sabine; Matzl, Margret; Schneebeli, Martin; Wiegmann, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Observations have shown that oil spilled under sea ice collects in patches within the under-ice relief and is encapsulated in the growing ice sheet. Due to its lower density, compared to seawater brine, oil will migrate ...
  • Ombruk av byggematerialer og - produkter i et bærekraftperspektiv - Vurdering av miljøeffekt og kartlegging av potensialet for en oppskalering av ombruksmarkedet 

   Høydahl, Vilde Vår; Walter, Hanna Katarina (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Klimaendringer og overforbruk av jordas begrensede ressurser er en reell trussel, og det er nødvendig å gjøre store endringer i dagens samfunn for å unngå irreversible konsekvenser. I tråd med FNs arbeid for ...
  • Ombruk av byggematerialer og -produkter i et bærekraftperspektiv: Vurdering av miljøeffekt og kartlegging av potensialet for en oppskalering av ombruksmarkedet 

   Høydahl, Vilde Vår; Walter, Hanna Katarina (Master thesis, 2020)
   Klimaendringer og overforbruk av jordas begrensede ressurser er en reell trussel, og det er nødvendig å gjøre store endringer i dagens samfunn for å unngå irreversible konsekvenser. I tråd med FNs arbeid for bærekraftig ...
  • Ombruk av kontorbygningers bæresystemer 

   Torsvik, Espen Tviberg (Master thesis, 2021)
   Innen 2030 må verdens utslipp reduseres med 40-50 prosent i forhold til 2010 for å unngå en global temperaturøkning på over 1,5 grader celsius. Kloden har en begrenset mengde ressurser. Med dagens bruk-og-kast-mentalitet ...
  • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

   Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)
  • Ombygging til Blågrønne Tak - En undersøkelse av bygningtekniske utfordringer ved å bygge om eksisterende tak til blågrønne tak 

   Skjeldrum, Petter Martin (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med «Klima 2050», et forskningssenter som søker å utvikle kompetanse innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. En av de nærliggende klimautfordringene ...
  • Omfyllingsmasser for røyrgater i bratt terreng 

   Svalesen, Tor Oxhovd (Master thesis, 2015)
   Dagnes praksis ved bygging av nedgravde rørgater på småkraftverk, er en økende bruk av masser med til dels høyt finstoffinnhold som omfylling rundt rørene. I bære- og støttesonen brukes det fortsatt pukk, men i den øvre ...
  • Omprosjektering av en moderne enebolig prosjektert i bindingsverk til massivtre 

   Engan, Marit Nesvold; Helle, Ronja; Landrø, Anne Dahn (Bachelor thesis, 2021)
   De siste årene har massivtre vokst i popularitet og blir tatt i bruk mer og mer i større byggeprosjekter. Til tross for økt popularitet ser man sjeldent massivtre i eneboliger og andre mindre boligprosjekt. Rapporten har ...
  • Omprosjektering fra tradisjonelle tak til blågrønne tak 

   Rugelbak, Magnus Mørtvedt; Østerås, Øystein (Bachelor thesis, 2020)
   Byer vokser i dag stadig, og urbaniseringen i Norge er et faktum. Klimaendringer skaper også mer ekstremvær her i landet, og man opplever flere flommer og mer intens nedbør. Urbaniseringen medfører økt anleggelse av flere ...
  • Omrøringsenergi i sensitive leirer 

   Ulvestad, Siri (Master thesis, 2013)
   I denne oppgaven har det blitt samlet inn data fra tidligere skred gått i kvikke og sensitive leirer, og det har blitt gjort en litteraturstudie av skredmekanismer og ulike metoder for å vurdere retrogresjon av kvikkleireskred. ...