• Factors affecting implementation of Lean Construction 

   Torp, Olav; Knudsen, Jens Biermann; Rønneberg, Ingeborg Louise (Chapter, 2018)
   Research has shown advantages an organization can obtain by implementing lean methodology. However, when implementing new philosophies like Lean Construction, there are always some challenges to overcome. Examples could ...
  • Factors affecting transaction costs and collaboration in projects 

   Haaskjold, Haavard; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola; Aarseth, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose Transaction costs in projects can be reduced through improved collaboration between contractors and clients. The purpose of this paper is to respond to the call for further research on the framework suggested by ...
  • Faktorer som påvirker implementeringen av Lean Construction 

   Rønneberg, Ingeborg Louise (Master thesis, 2017)
   Byggebransjen er en tradisjonell bransje, som i de siste årene ikke har hatt samme produktivitetsutvikling som andre sammenlignbare bransjer. For å øke produktiviteten har flere bedrifter valgt å implementere Lean Construction. ...
  • Faktorer som påvirker implementeringen av Lean Construction 

   Meling, Fredrik (Master thesis, 2020)
   Byggebransjen er ansett som en tradisjonell bransje og statistikk viser at produktivitetsveksten i bransjen har stagnert i forhold til mange andre næringer. Årsakssammenhengen til dette kan være komplekst, men noe som ...
  • Faktorer som påvirker måloppnåelse i BREEAM-NOR-prosjekter 

   Larsen, Caroline Gjøsund (Master thesis, 2018)
   Global oppvarming er en av de største utfordringene menneskene står ovenfor i dag. Videre er bygningssektoren ansvarlig for store deler av verdens drivhusgassutslipp og energiforbruk. Som følge av den globale oppvarmingen ...
  • Faktorer som påvirker økt andel syklister i mindre norske byer 

   Bosnjakov, Dragana (Master thesis, 2020)
   De mindre norske byene har egne ambisjoner om utvikling av sykkelkultur, samt om oppnåelse av nullvekstmålet for persontransport med bil. Dermed er det grunnleggende å sette søkelyset på hvordan sykkelinfrastrukturen kan ...
  • Falltap i tunneler: Sprøytebetong og ruhet 

   Bjøringsøy, Simen Anthon (Master thesis, 2012)
   Helt siden det ble vanlig å anlegge kraftstasjoner og vannoverføring i fjell, har det vært ønskelig å utforme disse med minst mulig energitap. Hvor store ressurser det lønner seg å legge i redusert falltapet ved dimensjonering ...
  • Falske materialer i byggebransjen 

   Kjesbu, Nina Eklo (Master thesis, 2017)
   Byggebransjen er en industri som er utsatt for ulike typer kriminalitet. Mye tid og spalteplass har blitt viet til sosial og økonomisk kriminalitet, som sosial dumping og skatteunndragelse. Mindre har det blitt snakket om ...
  • Faseinndelt eierstyring i byggeprosjekt 

   Michalsen, Truls (Master thesis, 2011)
   Dette studiet forsøker å finne ut om Stage-gate modellen kunne ha hatt en positiv effekt på utfallet i byggeprosjekt. Stage-gate modellen er en faseinndelt eierstyringsmodell. Det blir utarbeidet en Stage-gate modell som ...
  • Fast Planning and Execution of Railroad Projects - Approaching the optimal duration 

   Børkeeiet, Ine Dammen (Master thesis, 2017)
   The purpose of the research was to find out under what conditions fast planning and/or execution is profitable for BaneNor s projects. To do this, methods for fast planning and execution, and how they may affect the duration ...
  • Fastmerkenett og geodetisk varig utfesting av en jernbanelinje (GVUL) 

   Tysnes, Eivind Pagander (Master thesis, 2017)
   Bakgrunnen for oppgaven er egne erfaringer med utfordringer rundt fastmerker og geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL) med hensyn til Teknisk regelverk. Hensikten med oppgaven er å belyse utfordringer med Teknisk ...
  • Fatigue Assessment of Offshore Wind Turbine Support Structures with the Frequency Domain Method 

   Sande, Einar Sortland (Master thesis, 2015)
   Offshore wind energy has shown great potential and can be a great contributor when it comes to solving some of the climate challenges that the world faces today. However, both design and operational cost has been a limiting ...
  • Fatigue Assessment of Offshore Wind Turbines Using Measurements of Individual Turbines and Machine Learning Techniques 

   Lee, Jaehyeun (Master thesis, 2019)
   Tretthet er ofte en styrende designfaktor for havvindmøller. Siden utformingen av offshore vindturbiner inkluderer konservatisme, kan den faktiske akkumulerte tretthetsskaden være lavere enn hva turbinen er beregnet på. I ...
  • Fatigue crack detection for lifetime extension of monopile-based offshore wind turbines 

   Stutzmann, Jutta; Ziegler, Lisa Sabine; Muskulus, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Lifetime extension becomes increasingly crucial for industry, since the first offshore wind farms face the end of their design lifetime. The remaining useful lifetime of offshore foundations is driven by fatigue design and ...
  • Fatigue Damage on Offshore Wind Turbines by a Cell Mapping Method 

   Eiken, Odd; Muskulus, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Due to large variability of the offshore environment, the load analysis of an offshore wind turbine is a complex task. It is normally performed in the time domain, by running stochastic simulations. This is usually very ...
  • Fatigue reassessment for lifetime extension of offshore wind monopile substructures 

   Muskulus, Michael; Ziegler, Lisa Sabine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Fatigue reassessment is required to decide about lifetime extension of aging offshore wind farms. This paper presents a methodology to identify important parameters to monitor during the operational phase of offshore wind ...
  • Fatigue Resistance of Double Sealant Composed of Polyisobutylene Sealant Adjacent to Silicone Sealant 

   Ihara, Takeshi; Gustavsen, Arild; Jelle, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   With the aid of current sealant technologies, a double sealant comprising adjacent silicone and polyisobutylene sealants may be used to enhance the durability of buildings. The inner silicone sealant is quite durable owing ...
  • Få jobben gjort - Bruk av målstyringstavle for å effektivisere kontroller og feilrettinger for jernbane vedlikehold i Norge. 

   Hovland, Bjørn Tore Gaard (Master thesis, 2018)
   Oppgavens tittel: Få jobben gjort , vil raskt kunne assosiere til at jobben ikke blir gjort. Oppgavens tittel kunne ha vært Få jobben gjort i tide eller lignende. En stor del av oppgaven er å kartlegge om hvilke ...
  • FE8 type laboratory testing of white etching crack (WEC) bearing failure mode in 100Cr6 

   Danielsen, H. K.; Guzmán, F. G.; Muskulus, Michael; Rasmussen, B. H.; Shirani, M.; Cornel, D.; Sauvage, P.; Wu, J.; Petrov, R. V.; Jacobs, G. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   WEC is an aggressive and unpredictable failure mode affecting bearings in particular in the wind energy sector. This paper focuses on the most common used method for WEC laboratory accelerated testing, the FE8 type test ...
  • Feasibility of using Grammars to infer room semantics 

   Hu, Xuke; Fan, Hongchao; Noskov, Alexey; Zipf, Alexander; Wang, Zhiyong; Shang, Jianga (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Current indoor mapping approaches can detect accurate geometric information but are incapable of detecting the room type or dismiss this issue. This work investigates the feasibility of inferring the room type by using ...