• Kraftproduksjon fra kjøling av aluminium elektrolyseceller 

      Tabuk, Marianne Brekke (Master thesis, 2009)
      Oppgavens målsetting har vært å undersøke muligheten for kraftproduksjon fra kjøling av aluminium elektrolyseceller. Det er gjennomført en energianalyse av de termiske energistrømmene i en HAL300 - celle, og gjort en ...