• Oppdatering av FKB data med bruk av dronefotogrammetri 

      Kaasa, Gunnar; Kaasa, Boglárka (Bachelor thesis, 2021)
      I dag foregår oppdatering av FKB database tradisjonelt med punktsky fra flyfotogrammetri og vektoriseringen av denne manuelt. Både flyfotogrammetri og manuell vektorisering er en tidskrevende prosess. For å gjøre denne ...