• Skråningsstabilitet ved senkning av grunnvannstand ved Øvre Steinaunet 

      Olsen, Eivind-André; Kaarud, Amalie Bie; Skrebergene, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2021)
      Prosjektoppgaven omfatter en geoteknisk problemstilling og tar for seg en skråning ved Øvre Steinaunet i Trondheim kommune. NGI har prosjektert byggegrop og fundamenteringen av en syv-etasjes boligblokk. Byggegropen graves ...