• Design av frontmonterte feiemaskin med oppsamler for bæremaskin 

      Broks, Andreas Dilling; Gaarder, Anne Marte; Hollingsæter, Torunn Schønning (Bachelor thesis, 2016-10-05)
      Målet ved oppgaven har vært å utvikle oppsamlingsprosessen for frontmontert feiemaskin med oppsamler for bæremaskin. Tokvam skal utvikle en kost med oppsamler, for å følge markedstrenden, og fortsatt være en aktuell aktør ...