• ZEB Laboratory - Research Possibilities 

   Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild (SINTEF Notat;, Research report, 2019)
   The ZEB Laboratory is an experimental facility located in NTNU Gløshaugen campus in Trondheim. The building is designed as 4 storeys high and 1800 m2 area office space and should achieve the ZEB-COM ambition level over 60 ...
  • ZEB Pilot Campus Evenstad. Administration and educational building. As-built report 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Sørensen, Åse Lekang; Selvig, Eivind; Cervenka, Zdena; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2017)
   The Visund office building is a pilot project with in the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has 2031 m 2 of heated floor area and is located at Haakonsvern, about 15 km from the centre ...
  • ZEB pilot Heimdal high school and sports hall. Design phase report 

   Schlanbusch, Reidun Dahl; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger; Wigenstad, Tore; Mjønes, Torger (ZEB Project report;, Research report, 2017)
   This report summarizes and documents the pre-project competition and design phase life cycle greenhouse gas (GHG) emissions of Heimdal pilot building project. The report describes the calculation methodologies; including ...
  • ZEB pilot house Larvik - As Built Report 

   Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Amundsen, Harald; Edwards, Kristian (SINTEF Fag;, Research report, 2017)
  • ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område 

   Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus (ZEN Memo;, Research report, 2020)
   ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN, www.fmezen.no) har som hovedmålsetting å utvikle løsninger ...
  • ZEN PILOT PROJECTS - Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities 

   Baer, Daniela; Andresen, Inger (ZEN Report;, Research report, 2018)
   This report on the pilot projects of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Centre) will give the reader an overview of eight pilot projects of the Centre, focusing on the challenges to ...
  • Zero Emission Building Envelopes: The Effect of Insulation and Thermal Masson Greenhouse Gas Emissions 

   Haavi, Thomas (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:250, Doctoral thesis, 2014)
   In a sustainable world, the use of non-regenerating natural resources is in balance with what nature is able to provide in long term. Our way of living has resulted in enormous usage of resources, and it is time to change ...
  • Zero Emission Neighbourhoods and Positive Energy Districts – A State-of-the-Art Review 

   Brozovsky, Johannes; Gustavsen, Arild; Gaitani, Niki (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Urban areas are critical in accomplishing the clean energy transition and meeting the climate goals in the Paris Agreement. The first part of this paper presents a systematic review of scientific publications on zero ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;, Research report, 2021)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This second version of the ZEN ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities: Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 1.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;, Research report, 2018)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN ...
  • Zero emission office building in Bergen: Experiences from first year of operation 

   Sørensen, Åse Lekang; Mysen, Mads; Andresen, Inger; Hårklau, Bjarte; Lunde, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Visund office building is a pilot project within the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has been in operation since January 2016. The design aimed at meeting the ZEB-criterion of ...
  • Zero Emission Refurbishment of the Built Environment 

   Loli, Arian (Doctoral theses at NTNU;2020:257, Doctoral thesis, 2020)
   Nowadays, measures that aim minimum environmental impact are conceived for recent buildings. Greenhouse gas (GHG) emissions are reduced and balanced from renewable energy sources in a lifecycle perspective, while energy ...
  • Zero energy renovation of single family houses 

   Risholt, Birgit (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:153, Doctoral thesis, 2013)
   There are 1.2 million single family houses in Norway constituting approximately 50 % of the total dwelling stock. The energy use related to Norwegian single family houses was 30 TWH in 2009. There is a potential of an ...
  • Zero Village Bergen - Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)
  • Zero-emission low-rise student housing at Haugenhuset 

   Chartrand, Émilie (Master thesis, 2020)
   Som svar på behovet for studentboliger i Trondheim forventes Sit å utvide bygningsmassen ytterligere. Som en av hovedutviklerne for studentboliger i området, har Sit muligheten og ansvaret til å bidra til å senke utslippene ...
  • Ålen stavkirke; en gjenoppdagelse gjennom handverket - å lage en middelalderportal 

   Jenssen, Henrik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er del av en pågående undersøkelse av Haltdalen stavkirke og de øvrige stavkirkene fra Trøndelag. Hovedmålet med prosjektet er å bygge en kopi av Haltdalen stavkirke til en middelaldergård på Trondarnes i ...
  • Østlandske bjelkehoggerøkser og beslekta telgjebiler 

   Jørstad, Ivar (Bachelor thesis, 2019)
   Med utgangspunkt i noen sakseslipte og noen knivslipte biler fra 1800-tallet på Østlandet, med særlig vekt på eksempler fra Oslo- og Drammensfjordområdet, er det gjort undersøkelser av bjelkehoggerøkser beregnet for ...