• Investeringsbeslutninger i utviklingsprosjekter innen eiendom 

      Grønntveit, Jorunn; Lund, Kristin Haug (Master thesis, 2010)
      Eiendomsutviklere er i stor grad med på å forme samfunnet som omgir oss, gjennom utvikling av byer og tettsteder. Virksomheten utgjør også en stor belastning på ytre miljø, både i byggefasen og i driftsfasen. Eiendomsbransjen ...