• Lokalisering av InterCity-Stasjon Skoppum 

      Lindholm, Marit Louise (Master thesis, 2014)
      Bakgrunn: InterCity-strekningen Oslo –Skien skal være ferdig utbygget med dobbeltspor innen utgangen av 2030. Traseen Barkåker – Nykirke er enda ikke fastbestemt, men det foreligger tre alternativer for korridor. Alternativene ...