• Vernede bygg ikke i bruk 

      Nilsen, Steinar (Master thesis, 2012)
      Bygninger med vernestatus utgjør i Forsvarssektoren 7 % av byggporteføljen, og 40 % av bygningene står tomme uten leietager. Vedlikehold av et tomt bygg uten bruk gir ingen bruksmessig nytteverdi og ingen husleieinntekt ...