• Sykling på fortau: En studie av fortaussykling og atferd 

      Braathu, Astri Heill (Master thesis, 2013)
      Bakgrunn: I Nasjonal transportplan (2006-2015) er målet til den nasjonale sykkelstrategien å doble sykkeltrafikken i byer og tettsteder, samt at sykkeltrafikken skal utgjøre 8 % av alle reiser. Den økte satsingen på sykkel ...