• Utvikling av nytt design for Dokflyt-Infra 

      Nylund, Emma Johansen; Meen, Siri; Svendsen, Kenneth Refvik (Bachelor thesis, 2016-08-24)
      Vårt prosjekt gikk ut på å utvikle et nytt design for dokumentasjonsløsningen Dokflyt-Infra. Ved hjelp av ulike designmetoder har vi utformet prototyper for desktop og app, og laget retningslinjer som skal være til hjelp ...