• Tjenesteinnovasjon 

      Amundsen, Line; Torseter, Runi (Bachelor thesis, 2009)
      Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra 07 Gruppen. Bakgrunnen for prosjektet er at graden av innovasjon i den grafiske bransje er lavere enn i øvrige bransjer. Gruppen har sett på forutsetninger i bedriftens kultur og ...