Show simple item record

dc.contributor.authorHodzic, Amina
dc.contributor.authorRøberg, Nicklas
dc.date.accessioned2014-07-28T07:25:40Z
dc.date.available2014-07-28T07:25:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198510
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven omhandler betongens egenskaper i trykk og temperaturømfintlighet når 0 %, 5 % og 10 % sement blir substituert med kalksteinsmel. Oppgaven baserer seg på ni forskjellige blandinger basert på Anlegg FA, Aalborg Rapid og Cemex CemIII/B, som herdet i 6 °C, 20 °C og 35 °C. For å kunne sammenligne de forskjellige herdeforløpene ble resultatene beregnet på modenhetsprinsippet. Denne beregningen førte til at aktiveringsenergien til de forskjellige blandingene kunne hentes ut. Resultatene framkom fra trykktesting av betongklosser over en periode på 28 døgn. Kalksteinssubstituttet viser en positiv effekt på Anlegg FA for herding mellom 0 °C og 20 °C, men derimot en høyere temperaturømfintlighet. Cemex CemIII/B med kalksteinserstatning viser en lavere trykkfasthet i 20 °C, mens en mer sammenfallende utvikling i kaldere herdetemperaturer både tidligfasthet og sluttfasthet. Aalborg Rapid hadde en høyere fasthetsutvikling med 5 % kalksubstitutt, mens en retarderende effekt med 10 % kalk. Forsøkene viser at kalksteinserstatning er mulig, og da med en optimal prosentandel på 5 % kalkerstatning for industrisementer og slaggsementer. Siden svært viktige parametere som bestandighet og levetid ikke inkluderes av denne rapporten, anbefales videre forskning på kalksteinsmel som substitutt.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: The purpose of this bachelor thesis is to examine what kind of quality concrete possess under pressure and difference in temperature when 0 %, 5 %, and 10 % of cement is substituted with limestone powder. The bachelor thesis is based on nine different kinds of limestone mixes, which all consists Anlegg FA, Aalborg Rapid, and Cemex CemIII/B cured on 6 °C, 20 °C and 35 °C. The different curing courses are calculated using the maturity principle, in order to make a comparison. Using the maturity principle led to that we after 28 days where able to obtain results due to release of energy from the concrete models. The results show that limestone substitute has a positive effect on Anlegg FA when curing between 0 °C and 20 °C, but rather higher temperature changes. Cemex CemIII/B with limestone substitute show rather less compression strength when temperature is 20 °C while in colder temperatures shows concurrent development both in early strength and in ultimate strength. Aalborg Rapid with 5 % limestone substitute showed higher strength development but rather less development when replaced with 10 %. The experiments show that 5 % limestone replacement is possible, and then with an optimum percentage of 5 % lime substitute for industry cements and slag cements. Since very important parameters such as durability and longevity are not included in this report, further research on limestone as a cementsubstitute recommended.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Konstruksjonsteknologi: 533nb_NO
dc.subjectherdeteknologi, fasthet, temperaturømfintlighet, kalksteinsmelnb_NO
dc.titleKalksteinsmel som delvis sementsubstitutt i betongnb_NO
dc.title.alternativeLimestone powder as a partial cement substitute in concretenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record