Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolh, Mohamed Saadallah
dc.date.accessioned2014-07-25T11:09:37Z
dc.date.available2014-07-25T11:09:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198467
dc.description.abstractNORSK: Denne bachelor oppgaven har tatt for seg arbeidsoppgavene til landmålere og sammenlignet dem fra to ulike land, henholdvis Libanon og Norge. Landmålerens oppgave er å måle opp terrenger/landområde, hente inn data og bearbeide dem for videre prosjektering. To ulike oppgaver utført i Libanon omhandlet innhenting av informasjon, kart tillaging og regulere et område for boligbebyggelse.Disse prosjektene ble sammenlignet mot et tilsvarende prosjekt utført i Norge . Prosjektet utført her i Norge handlet om å hente inn data, oppmåling av eiendom og lage reguleringsplan for det gjeldende området. Da landmålerens oppgaver ble sammenlignet med hverandre i de ulike prosjektene kom det tydelig frem en god del ulikheter. Ulikhetene var blant annet informasjonstilgjengeligheten som er stor og organisert i Norge, mens i Libanon må landmåleren selv hente inn nødvendig data for hvert prosjekt. Data innsamlingsmetodene var også ulike. Norge har moderne utstyr som samler inn data/punkter nøyaktig til disponering med minimalt feltarbeid og disse er å få tak i hos kommunen. Oppmålingsinstrumentene som blir brukt i begge land var like. En hovedforskjell var tidsbruken. Manuelle metoder for beregning og datainnhenting ble benyttet i Libanon og krevde tid, mens skreddersydde programvarer med databaser som ble brukt i Norge var raskere å jobbe med.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: This bachelor thesis describes the surveyor’s tasks and compares them from two different countries, Lebanon and Norway, respectively. Surveyors task is to measure terrains, collect data and process them for further work. Two different projects carried out in Lebanon involved information retrieval, map -making and regulation of properties. These projects were compared against a similar project conducted in Norway. The project conducted here in Norway was about data collection, surveying property and create a zoning map. When surveyor’s tasks were compared in the various projects, several differences were exposed. The differences included the availability of information that is big and organized in Norway, while in Lebanon must surveyor collect a huge amount of necessary data for each project. Data collection methods were also different. Norway has modern equipment that collects data / points with minimal fieldwork and these are available. Measuring instruments used in both countries were similar. A major difference was the time commitment. Manual methods of calculation and data collection were used in Lebanon and demanded time, while customized software with databases that were used in Norway was faster to work with.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Kart og oppmåling: 534nb_NO
dc.titleSammenlikning av landmålingsoppgaver i Libanon og Norgenb_NO
dc.title.alternativeComparison of surveyors tasks between Lebanon and Norwaynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel