Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlettebø, Åshild
dc.contributor.authorKjøstvedt, Helga Tofte
dc.contributor.authorSöderhamn, Ulrika
dc.date.accessioned2014-06-18T07:37:03Z
dc.date.available2014-06-18T07:37:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-93269-66-3
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196503
dc.description.abstractProsjektet utgår fra Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Senter for omsorgsforskning – Sør og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- og Vest-Agder. Prosjektets hensikt var å evaluere det etikkarbeidet som har vært gjennomført i etikk-kommunene på Agder gjennom Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Det er til sammen 13 kommuner. Noen kommuner har vært med i prosjektet siden 2007 mens andre kommuner har i løpet av prosjektperioden vært i oppstartsfasen. Dette ga en mulighet til å evaluere effekten av og målsettingen for etikk-kommunenes satsing både under og etter oppstart. Prosjektet innebar en kartlegging av bevissthet, holdninger og effekt av etisk refleksjon i de kommunene der det har vært gjennomført. Helse- og omsorgstjenesteloven (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011), Pasient- og brukerrettighetsloven (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999a) og Helsepersonell-loven (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999b) vektlegger alle grunnleggende etiske verdier som viktige områder for helsetjenesten. Dette er sentrale etiske prinsipper som rett til verdig liv, autonomi, respekt og verdighet. Disse verdiene ligger til grunn for alt arbeid i helsetjenesten og er en forutsetning for at pasienter får «faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). I Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) fra Helseog omsorgsdepartementet om framtidas utfordringer i helsetjenesten slås det fast at satsing på etisk kompetanseheving er en sentral del av framtidas arbeid i kommunehelsetjenesten. I en senere rapport fra Helsedirektoratet anbefales å forske på muligheter ved etikk-komiteer i kommunehelsetjenesten, samt om verdispørsmål bør være en del av kvalitetssikringsarbeidet i kommunene (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). KS har etter dette etablert prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving som startet med 9 ressurskommuner i 2007. Tretten kommuner på Agder har deltatt i dette prosjektet og det er erfaringer herfra som er fokus i foreliggende prosjekt. Boge (2010) ved Senter for omsorgsforskning, Vest, evaluerte KS-prosjektet på Vestlandet og fant at etisk refleksjon bidro til økt bevisstgjøring rundt egen praksis, men at det var for tidlig å si om dette har hatt effekt på de konkrete møter med brukerne. Dette ønsket vi blant annet å få svar på i denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseries4/2014;Senter for omsorgsforskning, rapportserie
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805nb_NO
dc.titleEvalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder (EEKAVA)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel