Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakken, Kjersti Anderdal
dc.date.accessioned2015-10-02T10:40:02Z
dc.date.available2015-10-02T10:40:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/1937232
dc.description.abstractDenne oppgåva søkjer innsikt i NRK radio sin musikk- og målgruppestrategi med fokus på NRK P13 og korleis kanalen svarar på utfordringar knytt til dagens medie- og marknadssituasjon. Dette vert studert gjennom intervju med tre tilsette i NRK, samt analysar av relevant, eksisterande forskingslitteratur. Prosjektet søkjer ei forståing av endringane NRK P13 representerer gjennom sin musikkpolitikk og sin bruk av musikk for å nærme seg ei definert målgruppe. Eit sentralt spørsmål for NRK er korleis ein bestemt musikkprofil skal kunne nå ut til spesifikke, demografiske publikumsgrupper. Dette prøver dei å finne svar på gjennom eigne publikumsundersøkingar. Akademisk forsking på si side har også i lang tid forsøkt å kartlegge grupperingar og mønster med tanke på kulturkonsumpsjon og musikkpreferansar gjennom kunnskap om korleis ulike faktorar har innverknad på preferansar. Det å finne samanhengar blant dei stadig meir komplekse konsumpsjonsmønstra i dagens samfunn byr på utfordringar – både for aktørar i praksisfeltet og for forskarar. Men når NRK skal utforme kanalstrategiar er dei nøydde til å ta stilling til kva som påverkar våre kulturelle preferansar, då strategiar om musikkprofil og målgruppe skal leggjast på bakgrunn av berre eit fåtal av desse. Ved å sette akademisk forsking omkring musikkpreferansar, smakskulturar og smakssamfunn opp mot NRK P13 sitt strategival, har det vore med mål om å auke forståinga av og kunnskapen om forholdet mellom musikkpreferansar og demografiske grupper.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectNRKnb_NO
dc.subjectmediernb_NO
dc.subjectmusikksosiologinb_NO
dc.subjectmusikkpreferansernb_NO
dc.subjectmusikksmaknb_NO
dc.subjectP13nb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectradionb_NO
dc.subjectmusikkprofilnb_NO
dc.titleMusikk i ein ny mediesituasjon - Ein studie av musikk og målgruppe i NRK P13nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO
dc.source.pagenumber129nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel