Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBusch, Tor
dc.date.accessioned2008-09-05T06:58:00Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn978-82-7877-190-7
dc.identifier.issn1890-9566
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149061
dc.description.abstractProfesjonene i offentlig tjenesteproduksjon står i dag ovenfor store utfordringer knyttet til en pågående modernisering med sikte å forbedre produktivitet, effektivitet og kvalitet. Mange av de nye prinsippene som introduseres kommer fra privat sektor og bygger i stor grad på prinsipal-agent teorien – dvs de at de implisitt er rettet mot å kontrollere for opportunistisk atferd. Derved formidler de en problemforståelse hvor de ansatte fremstår som nyttemaksimerende individer – noe som bryter med det som tradisjonelt har vært oppfattet som grunnleggende profesjonelle verdier. Formålet med denne artikkelen er å diskutere om disse endringene kan påvirke samfunnets virkelighetskonstruksjon av profesjonene slik at de ansatte på lang sikt oppfattes å være mer preget av egoisme enn av altruisme.en
dc.format.extent87656 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Sør-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseriesTØH-serienen
dc.relation.ispartofseries2004:5en
dc.titleFra altruisme til egoisme : er den sosiale virkelighetskonstruksjon av profesjonene i offentlig sektor i endring?en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber13 s.en
dc.source.journalTØH-serienen
dc.source.issue2004:5en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel